Đăng ký làm Tình nguyện viên Chương trình VIP

Các tình nguyện viên của Chương trình Chiều chuộng Cá nhân VITAS mang lại sự thoải mái và kết nối cá nhân cho bệnh nhân của chúng tôi trong nhiều môi trường khác nhau, từ các cơ sở y tế và khu cư trú đến nhà riêng.

Là một tình nguyện viên của Chương trình VIP, quý vị có thể thấy mình sơn móng tay cho bệnh nhân, giúp họ giải câu đố hoặc đọc to tờ báo. Những hoạt động này bổ sung cho dịch vụ chăm sóc lâm sàng với các tiện nghi cá nhân giúp bệnh nhân cuối đời cảm thấy được coi trọng, đánh giá cao và gắn bó với thế giới.

Để đăng ký trở thành tình nguyện viên của Chương trình VIP, vui lòng cho chúng tôi biết về bản thân quý vị:

Thông tin bắt buộc

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.