Đăng ký làm tình nguyện viên may khẩu trang

Tình nguyện viên VITAS làm việc bên máy may để may khẩu trang vải

Kỹ năng khâu vá của quý vị cứu mạng con người. Tình nguyện viên may khẩu trang hôm nay.

Bệnh nhân được chăm sóc cuối đời và gia đình họ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi xảy ra COVID-19. Quý vị có thể giúp họ bằng cách nào?

Tình nguyện viên tận dụng kỹ năng may vá của mình tại VITAS và may khẩu trang vải cho những người hoàn toàn xa lạ. Quý vị sẽ thấy vui vì mình đã làm vậy.

Khẩu trang quý vị may sẽ được quyên tặng cho bệnh nhân của chúng tôi và gia đình họ, để họ có thể cố gắng hết mình giữ an toàn trong đại dịch.

Để trở thành tình nguyện viên may khẩu trang, hãy chọn chương trình gần nơi ở của quý vị nhất, sau đó điền mẫu đơn bên dưới để chúng tôi có thể liên hệ với quý vị.