Email đã mã hóa từ VITAS

VITAS Healthcare liên lạc với bệnh nhân và đại diện chăm sóc sức khỏe chỉ định của họ qua email khi cần thiết.

Chúng tôi dùng dịch vụ mã hóa email nhằm đảm bảo giữ an toàn và bảo mật Thông tin y tế cá nhân (PHI) của bệnh nhân. 

Để mở thông tin đã mã hóa, nhấp vào liên kết "Nhấp vào đây".

Ảnh chụp màn hình email khởi đầu

Khi lựa chọn "Nhấp vào đây" bạn sẽ được chuyển tới mục tạo tài khoản để chấp nhận email đã mã hóa.

Điền thông tin yêu cầu để tạo tài khoản bảo mật. Sau đó nhấn "Tiếp tục."

Ảnh chụp màn hình lời nhắc đăng nhập

Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ tự động được chuyển trở lại email gốc. Từ lúc đó, quý vị sẽ có thể:

  1. Mở email
  2. Tải về các mẫu đồng ý
  3. In ra, ký và gửi trả lại các mẫu ưng thuận
Ảnh chụp màn hình thư đã mã hóa có tệp đính kèm

Mẹo gỡ lỗi

Tôi nên làm gì nếu liên kết "Nhấp vào đây" không hoạt động?

Nếu liên kết "Nhấp vào đây" không hoạt động, quý vị chỉ cần mở hoặc tải về tệp đính kèm.

Tôi đã tạo tài khoản nhưng tôi chưa được chuyển trở về email đó ngay.

Nếu quý vị không được chuyển trở lại email đó sau khi tạo tài khoản bảo mật, hãy truy cập email trong hộp thư đến, hãy chọn "Nhấp vào đây" và đăng nhập vào tài khoản quý vị vừa tạo. 

Tôi đã nhận được thư thông báo rằng tệp tôi đang cố đọc bị lỗi.

Vui lòng liên hệ 800.938.4827.

Tên người dùng tôi yêu cầu đã được đăng ký rồi. Điều này nghĩa là gì?

Quý vị đã có tài khoản với Proofpoint Encryption. Thử đăng nhập bằng tên người dùng đó và đặt lại mật khẩu của quý vị.

Nhận bản sao có thể in ra các hướng dẫn này.