Thanh toán hóa đơn trực tuyến

Hóa đơn VITAS cho các dịch vụ không được bao trả bởi Medicare, Medicaid/Medi-Cal hay bảo hiểm tư nhân.

Nếu quý vị đã nhận được hóa đơn từ chúng tôi và muốn thanh toán trực tuyến, vui lòng nhấp vào nút bên dưới.

Thanh toán hóa đơn trực tuyến an toàn

Nếu quý vị cần thông tin, hãy gọi cho bộ phận thanh toán của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 SA - 5 CH giờ chuẩn miền Đông (ET) theo số 1.800.297.3356 hoặc gửi email cho chúng tôi bất cứ lúc nào theo địa chỉ onlinepayments@vitas.com.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.