Hướng dẫn bệnh nhân: Tham gia Trao đổi Thông tin Y tế

Điều quý vị cần biết:

VITAS đang hợp tác với các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ Trao đổi Thông tin Y tế (HIE) để cung cấp khả năng hiển thị an toàn đối với dịch vụ chăm sóc được cung cấp cho quý vị bằng cách dùng hình thức thông báo nhập viện, xuất viện và chuyển viện (ADT) giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Thông báo cập nhật cho các bác sĩ và nhóm quản lý chăm sóc về tình trạng của bệnh nhân, có thể cải thiện việc chuyển tiếp sau xuất viện, nhắc nhở tái khám và theo dõi, đơn giản hóa việc giao tiếp giữa các nhà cung cấp và hỗ trợ bệnh nhân có nhiều bệnh hoặc bệnh mãn tính. Tham gia vào dịch vụ này luôn là sự lựa chọn của quý vị.

Thông tin ngày nay được chia sẻ như thế nào?

Ngày nay, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các Tổ chức chăm sóc có trách nhiệm (ACO) và các công ty bảo hiểm chia sẻ thông tin y tế qua fax, điện thoại, thư từ và một số mạng máy tính hạn chế. Chuyện đó không hiệu quả, mất thêm thời gian và có thể vẫn dẫn tới kết quả là thông tin bệnh nhân không đầy đủ.

Lợi ích của việc dùng dịch vụ này là gì?

Bằng cách chọn tham gia dịch vụ này, quý vị đồng ý cho phép mạng lưới nhà cung cấp của mình gửi thông báo điện tử tự động hoặc theo cách thủ công khi môi trường chăm sóc của quý vị đã thay đổi: thời điểm quý vị được tiếp nhận, xuất viện hoặc chuyển sang một cơ sở khác. Thông báo được gửi cho nhà cung cấp với những người quý vị đang có mối quan hệ chăm sóc. Điều này cải thiện việc điều phối chăm sóc và thể hiện một bức tranh hoàn chỉnh hơn về hoạt động chăm sóc của quý vị cho nhà cung cấp.

  • Thông báo mạng lưới nhà cung cấp khi môi trường chăm sóc thay đổi
  • Nhắc nhở theo dõi hoặc tái khám nếu cần thiết.
  • Cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh hơn về sự liên tục trong hoạt động chăm sóc của quý vị 

Tôi nên biết điều gì về tính bảo mật của các hồ sơ y tế của mình?

VITAS và các đối tác HIE của chúng tôi bị cấm sử dụng trái phép thông tin của quý vị theo cách thức chưa được ủy quyền. Thông tin cá nhân của tôi không được phép bán vì bất kỳ lý do gì. Hướng dẫn bảo vệ của tiểu bang và liên bang có sẵn để đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của quý vị. Việc truy cập trái phép vi phạm các tiêu chuẩn của Đạo luật về trách nhiệm và tính khả chuyển về bảo hiểm y tế (HIPAA) và có thể bị trừng phạt theo pháp luật.

Tôi có thể quyết định tham gia như thế nào?

Vào thời điểm tiếp nhận chăm sóc cuối đời, quý vị sẽ được gửi cho biểu mẫu đồng ý của HIE để xem cùng với một thành viên nhóm của VITAS. Để tham gia, hãy điền thông tin theo yêu cầu, đánh dấu kiểm vào ô chọn tham gia và ký tên. Sau này, quý vị có thể quyết định tham gia bằng cách liên hệ với VITAS theo số máy 877.590.0208.

Chuyện gì xảy ra nếu tôi không muốn dùng dịch vụ HIE nữa?

Quý vị có thể chọn không tham gia HIE vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với VITAS theo số máy 877.590.0208. Quý vị có thể đổi ý nhiều lần trong thời gian quý vị làm việc cùng VITAS. Dịch vụ chăm sóc của quý vị không vì chuyện quý vị chọn không tham gia bị ảnh hưởng tiêu cực và bất kỳ thay đổi nào thêm về trị liệu hoặc môi trường chăm sóc sẽ không được ghi nhận vào tài liệu trong HIE. VITAS sẽ tiếp tục hợp tác với nhà cung cấp của quý vị đối với các lựa chọn trị liệu, điều phối chăm sóc và thanh toán nhưng thông tin sẽ không được đưa vào HIE.

Thông tin y tế sẽ được chia sẻ như thế nào?

VITAS sẽ chia sẻ thông báo điện tử với mạng lưới nhà cung cấp của quý vị khi có thay đổi về môi trường chăm sóc. Ví dụ, việc chuyển tiếp này có thể từ môi trường viện dưỡng lão có chuyên môn sang môi trường nhà riêng hoặc từ chăm sóc cuối đời sang môi trường chăm sóc nội trú của bệnh viện. Để đảm báo thông báo được định tuyến chính xác, thông tin được chia sẻ an toàn bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, môi trường chăm sóc hiện thời, nhà cung cấp dịch vụ, thông tin bảo hiểm, chẩn đoán hiện đại và việc tham gia chăm sóc cuối đời.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.