Tháo ống thở vì mục đích nhân đạo: Khi nào là thời điểm phù hợp để tháo thiết bị hô hấp

Hành động tháo ống thở vì mục đích nhân đạo, nghĩa là loại bỏ sự hỗ trợ của thiết bị hô hấp nhằm giảm sự đau đớn của bệnh nhân và cho phép dẫn đến cái chết tự nhiên, thường đi kèm với sự căng thẳng và hiểu lầm cho gia đình bệnh nhân.

Mục đích của chăm sóc cuối đời tháo ống thở là để có được một sự ra đi thoải mái và đáng tôn trọng tại nơi mà bệnh nhân gọi là nhà.

VITAS Healthcare cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để đáp ứng các nhu cầu về y tế, tinh thần, xã hội và tâm linh của bệnh nhân.

Dù việc tháo ống thở được tiến hành ở đâu:

Tìm hiểu xem liệu chăm sóc cuối đời có thể hỗ trợ cho người thân của quý vị hay không.