VITAS phục vụ cộng đồng Do Thái

VITAS đã được công nhận trong việc phục vụ bệnh nhân Do Thái

Rất nhiều chương trình của VITAS đã được Học viện chăm sóc cuối đời người Do Thái quốc gia (NIJH) chứng nhận để bảo đảm rằng chăm sóc cuối đời tuân theo lý tưởng của người Do Thái vì dịch vụ này quan tâm đến bệnh nhân và gia đình họ. Tất cả nhóm và tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân tại VITAS đều được đào tạo về tín ngưỡng, phong tục, triết lý và đạo đức của những người theo và không theo đạo Do Thái.

VITAS hiểu rõ tín ngưỡng và phong tục của người Do Thái

Các truyền thống của đạo Do Thái cải cách, bảo thủ và chính thống có sự khác biệt về mức độ tuân thủ và điều luật do chúng liên quan đến việc chăm sóc cuối đời và chăm sóc cuối đời tùy theo đức tin, cách tổ chức hậu sự và hỗ trợ dành cho tang quyến của đạo Do Thái. Do đó, những người chăm sóc và chương trình chăm sóc cuối đời phải được chuẩn bị và giáo dục đầy đủ về quan niệm về cái chết và tang sự của đạo Do Thái.

Ví dụ, theo đạo Do Thái, cần có người ở cùng người đã khuất từ lúc họ nhắm mắt cho đến khi chôn cất để bảo đảm không có tình trạng mạo phạm nào xảy ra. Vì cơ thể được coi là thiêng liêng, những gia đình muốn tuân theo phong tục của đạo Do Thái thường lựa chọn nhà tang lễ Do Thái để giúp chăm sóc cho cơ thể của người thân của họ trước khi chôn cất.

Các chương trình chăm sóc cuối đời người Do Thái đã được chứng nhận của VITAS sẽ đào tạo cho nhân viên và tình nguyện viên về các tín ngưỡng và phong tục dựa trên đức tin này, cùng với những tiêu chuẩn đạo đức Do Thái liên quan đến các biện pháp cứu chữa không hiệu quả và chăm sóc dành cho người mắc bệnh nặng. Với sự hỗ trợ của những nhân viên được đào tạo đặc biệt về văn hóa và truyền thống Do Thái, các bệnh nhân và gia đình bệnh nhân của VITAS tuân theo tất cả truyền thống theo đức tin trong cộng đồng Do thái mà có thể phải đối mặt với cái chết hay sự ra đi của người thân của họ sẽ hiểu rằng đức tin, truyền thống và giá trị của họ luôn được thấu hiểu và tôn trọng.

Chăm sóc cuối đời và đạo Do Thái có nét tương đồng

Truyền thống, di sản và văn học của người Do Thái nhấn mạnh đến sự cao quý của cuộc sống và "nhiệm vụ sống, chứ không chỉ là quyền sống"¹ của đạo Do Thái. Điều này phải chăng rất tương đồng với chăm sóc cuối đời? Đúng là như vậy.

Những nhân viên y tế chủ chốt của VITAS, bao gồm giám đốc y tế VITAS, đã có bài viết rất bao quát về chăm sóc cuối đời theo truyền thống của người Do Thái. Những nhân viên này bao gồm Joel S. Policzer, MD, FACP, FAAHPM, phó chủ tịch cấp cao vấn đề y tế, và giám đốc y tế đã nghỉ hưu Barry M. Kinzbrunner, MD, FACP, FAAHPM. Bác sĩ Kinzbrunner, đồng thời cũng là một giáo sĩ Do Thái chính thống đã được phong chức, là đồng tác giả của "Hướng dẫn chăm sóc cuối đời cho người Do Thái" với giáo sĩ Do Thái Rabbi Maurice Lamm, DD, người sáng lập và chủ tịch của Học viện chăm sóc cuối đời người Do Thái quốc gia (NIJH). Các bác sĩ Policzer và Kinzbrunner đã trò chuyện chuyên sâu về chăm sóc cuối đời và truyền thống của người Do Thái.

Họ đã viết: "Từ chăm sóc người ốm cho đến hoạt động tổ chức tang lễ của những người còn sống, đạo Do Thái đã cho các môn đồ của mình thấy được một cách sâu sắc để đánh dấu sự qua đời của người thân của họ, trong khi vẫn tôn vinh cuộc sống". "Và những nhân viên chăm sóc cuối đời đã được đào tạo có thể giúp đỡ các bệnh nhân Do Thái cùng gia đình của họ tuân theo truyền thống đó".

¹Lamm, Maurice và Kinzbrunner, Barry M. Hướng dẫn chăm sóc cuối đời cho người Do Thái. Miami: VITAS Healthcare Corporation, 2016. Print.

Hãy gọi cho VITAS để tìm hiểu thêm về các tùy chọn chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ.