Bob Miller

Giám Đốc Giám Sát

Bob Miller

Bob Miller là phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc tuân thủ của VITAS Healthcare, đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hàng đầu quốc gia.

Bob chịu trách nhiệm dẫn dắt chương trình đạo đức và tuân thủ của VITAS và thúc đẩy hành động có đạo đức trong toàn tổ chức. Điều này bao gồm khuyến khích nhân viên tuân theo các nguyên tắc của chương trình tuân thủ và đạo đức cũng như bộ luật ứng xử hợp pháp và có đạo đức của VITAS.

Ông gia nhập VITAS vào năm 1989 với tư cách là giáo sĩ của Quận Broward, Florida rồi dần dần lãnh trách nhiệm đối với mảng giáo dục và đào tạo. Sau đó, ông chuyển sang mảng đảm bảo chất lượng cho VITAS khắp vùng Nam Florida trước khi thực hiện khóa đào tạo làm tổng giám đốc tại Chicago. Vào cuối những năm 1990, Bob là tổng giám đốc của hai trung tâm chăm sóc cuối đời tại California. Vào 2001, Bob đã trở lại Florida với vai trò giám đốc giáo dục và đào tạo quốc gia. Ông đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch phụ trách các hoạt động chăm sóc cuối đời vào năm 2004 và được cất nhắc lên vị trí phó chủ tích cao cấp vào năm 2005, rồi đảm nhiệm vị trí cán bộ phụ trách tuân thủ vào năm 2014, sau đó được thăng chức lên phó chủ tịch điều hành và giám đốc phụ trách tuân thủ vào năm 2016.

Kinh nghiệm của Bob với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tuyến đầu, quản lý hoạt động lâm sàng và chuyên gia về cải thiện hiệu suất cung cấp nền tảng đa dạng giúp tiếp cận các vấn đề lo ngại liên quan tới tuân thủ và đạo đức. Ông được chứng nhận tuân thủ y tế bởi Hiệp hội Tuân thủ Y tế.

Bob tham gia Ban quản trị của Tổ chức quốc gia về chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời (NHPCO) và Ủy ban các chuyên gia về chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời (NCHPP).

Bob đã nhận được bằng cử nhân loại giỏi từ Đại học tiểu bang Bowling Green ở Ohio and và bằng thạc sĩ loại giỏi từ Trinity Lutheran Seminary tại Columbus, Ohio.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.