Bob Miller

Giám Đốc Giám Sát

Bob Miller là phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc tuân thủ của VITAS Healthcare, đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hàng đầu quốc gia.

Bob Miller

Bob chịu trách nhiệm dẫn dắt chương trình đạo đức và tuân thủ của VITAS và thúc đẩy hành động có đạo đức trong toàn tổ chức. Điều này bao gồm khuyến khích nhân viên tuân theo các nguyên tắc của chương trình tuân thủ và đạo đức cũng như bộ luật ứng xử hợp pháp và có đạo đức của VITAS.

Ông đã gia nhập VITAS vào 1989 với tư cách là giáo sĩ của chương trình Quận Broward và dần dần phụ trách các hạng mục giáo dục và đào tạo. Sau đó ông chuyển sang bộ phận bảo đảm chất lượng cho các chương trình ở South Florida trước khi tham gia đào tạo trở thành tổng giám đốc ở California. Vào 2001, Bob đã trở lại Florida với vai trò giám đốc giáo dục và đào tạo quốc gia. Ông đã phục vụ với tư cách là phó chủ tịch hoạt động chăm sóc cuối đời vào 2004, được thăng chức lên phó chủ tịch cấp cao vào 2005, được giao trọng trách trở thành nhân viên tuân thủ vào 2014 và được thăng chức thành phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc tuân thủ vào 2016.

Kinh nghiệm của Bob khi là chuyên viên y tế, giám đốc lâm sàng và chuyên viên cải thiện hiệu suất làm việc đã mang lại cho ông kiến thức phong phú để giải quyết các vấn đề tuân thủ và đạo đức. Ông được chứng nhận tuân thủ y tế bởi Hiệp hội Tuân thủ Y tế.

Hợp tác với các hiệp hội chăm sóc cuối đời ở cả tiểu bang California và Florida, ông đã phục vụ trong Hội đồng Chuyên gia chăm sóc cuối đời và Chăm sóc giảm nhẹ quốc gia (NCHPP) của Tổ chức chăm sóc cuối đời và Chăm sóc giảm nhẹ quốc gia (NHCPO).

Bob đã nhận được bằng cử nhân loại giỏi từ Đại học tiểu bang Bowling Green ở Ohio and và bằng thạc sĩ loại giỏi từ Trinity Lutheran Seminary tại Columbus, Ohio.