Patty Husted

Phó Chủ tịch Điều hành Dịch vụ Hỗ trợ Bệnh Nhân và Gia đình

Patty Husted

Patty Husted là phó chủ tịch điều hành phụ trách các dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân và gia đình tại VITAS Healthcare, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hàng đầu của quốc gia. Bà có hơn 34 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều dưỡng chăm sóc cuối đời, dịch vụ lâm sàng và bệnh nhân, vận hành và quản lý.

Trong vai trò hiện tại của mình, Patty giám sát các dịch vụ tình nguyện và tang chế, nâng cao trải nghiệm tổng thể cho việc chăm sóc bệnh nhân của VITAS.

Patty đã gia nhập VITAS vào năm 1989 với tư cách là y tá chăm sóc cuối đời tại một đơn vị điều trị nội trú, và bà đã phục vụ tại hàng chục vị trí lãnh đạo trong suốt quá trình mở rộng của công ty sang 12 tiểu bang khác và cả Quận Columbia.

Trước khi gia nhập VITAS, công việc của Patty là y tá khoa ung thư. Từ những kinh nghiệm đầu tiên của mình khi hoạt động trong lĩnh vực điều dưỡng chăm sóc cuối đời, bà đã được thăng chức lên các vị trí quản lý trong nhóm chăm sóc tại nhà của VITAS, nhóm tiếp cận cộng đồng, nhóm chăm sóc nhi khoa, đơn vị điều trị nội trú và cả vị trí quản lý chăm sóc bệnh nhân cho VITAS tại Quận Broward, Florida.

Patty cũng từng đảm nhiệm vị trí quản lý hành chính chăm sóc bệnh nhân quốc gia, giám đốc dịch vụ bệnh nhân, giám đốc và phó chủ tịch dịch vụ lâm sàng, phó chủ tịch vận hành của VITAS ở Đông Bắc, phó chủ tịch hoạt động ở miền Trung/Bắc Florida, phó chủ tịch cấp cao về vận hành và phó chủ tịch điều hành khu vực Florida và Georgia.

Trong suốt sự nghiệp của mình, bà luôn đóng vai trò là người lãnh đạo trong việc xác định và xử lý các cơ hội kinh doanh, tiến hành đánh giá chất lượng toàn công ty và tuân thủ luật định, và xây dựng chính sách và quy trình của công ty giúp cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân.

Patty là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Chăm sóc Giảm nhẹ & Chăm sóc Cuối đời Florida (FHPCA) và Hiệp hội Chăm sóc Giảm nhẹ & Chăm sóc Cuối đời California (CHAPCA).

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.