Patty Husted

Phó chủ tịch điều hành hoạt động

Patty Husted là phó chủ tịch điều hành của VITAS Healthcare, đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hàng đầu quốc gia. Bà có hơn 30 năm kinh nghiệm về điều dưỡng chăm sóc cuối đời, dịch vụ lâm sàng và bệnh nhân, hoạt động và quản lý.

Patty Husted

Với vai trò hiện tại của mình, Patty giám sát hoạt động của tất cả chương trình của VITAS ở Florida và Georgia.

Patty đã gia nhập VITAS vào năm 1989 với tư cách là y tá chăm sóc cuối đời tại một đơn vị điều trị nội trú, và bà đã phục vụ tại hàng chục vị trí lãnh đạo trong suốt quá trình mở rộng của công ty sang 12 tiểu bang khác và cả Quận Columbia.

Trước khi gia nhập VITAS, công việc của Patty là y tá khoa ung thư. Từ những kinh nghiệm đầu tiên của mình khi hoạt động trong lĩnh vực điều dưỡng chăm sóc cuối đời, bà đã được thăng chức lên các vị trí quản lý trong nhóm chăm sóc tại nhà của VITAS, nhóm tiếp cận cộng đồng, nhóm chăm sóc nhi khoa, đơn vị điều trị nội trú và cả vị trí quản lý chăm sóc bệnh nhân cho VITAS tại Quận Broward, Florida.

Patty cũng từng đảm nhiệm vị trí quản lý hành chính chăm sóc bệnh nhân quốc gia, giám đốc dịch vụ bệnh nhân, giám đốc và phó chủ tịch dịch vụ lâm sàng, phó chủ tịch hoạt động của VITAS ở Đông Bắc, phó chủ tịch hoạt động ở miền Trung/Bắc Florida, phó chủ tịch cấp cao về hoạt động và hiện tại, bà là phó chủ tịch điều hành khu vực Florida và Georgia.

Trong suốt sự nghiệp của mình, bà luôn đóng vai trò là người lãnh đạo trong việc xác định và xử lý các cơ hội kinh doanh, tiến hành đánh giá chất lượng toàn công ty và tuân thủ luật định, và xây dựng chính sách và quy trình của công ty giúp cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân.

Patty là ủy viên hội đồng của Hiệp hội Chăm sóc cuối đời và Chăm sóc Giảm nhẹ Florida.