Joel Wherley

Giám Đốc Điều Hành

Joel L. Wherley là phó chủ tịch điều hành và giám đốc điều hành của VITAS Healthcare, nhà cung cấp hàng đầu quốc gia về chăm sóc cuối đời. Joel giám sát mọi hoạt động và dịch vụ lâm sàng cho 49 chương trình chăm sóc cuối đời của công ty tại 14 tiểu bang và Quận Columbia.

Joel Wherley

Ông gia nhập VITAS vào năm 2016 với vị trí phó chủ tịch cấp cao phụ trách nghiệp vụ chăm sóc cuối đời và được thăng chức lên vị trí hiện tại vào năm 2017.

Joel bắt đầu sự nghiệp với vai trò chuyên viên trị liệu hô hấp và đã trải qua sự nghiệp điều hành chăm sóc sức khỏe mở rộng với vai trò quản lý nghiệp vụ và kinh doanh lâm sàng, trong đó có 10 năm trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời. Kinh nghiệm dạn dày và sự tận tụy với trách nhiệm, sự phát triển, hiệu quả và khả năng lãnh đạo đầy nhiệt huyết đã mang lại cho ông sự ca tụng và các giải thưởng.

Trước khi gia nhập VITAS, Joel giữ vị trí cấp quản lý ở một số công ty chăm sóc sức khỏe. Tại Hospice Advantage, ông là phó chủ tịch bộ phận, thực hiện công việc lãnh đạo bộ phận lâm sàng hàng ngày, nghiệp vụ và bán hàng, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc. Trong vai trò phó chủ tịch khu vực tại Gentiva Health Services, ông quản lý bộ phận lớn nhất trong danh mục chăm sóc cuối đời của công ty và hai lần được công nhận là phó chủ tịch khu vực của năm.

Joel giữ vị trí trong ban giám đốc của Hiệp hội Chăm sóc Sức khỏe & Bệnh viện Nam Florida (South Florida Hospital & Healthcare Association), nơi có sứ mệnh cải thiện khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho các cộng đồng địa phương.

Joel sở hữu tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh và thiết kế tổ chức của trường Đại học Illinois tại Springfield.