Thư gửi VITAS từ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Nelson

VITAS Healthcare tưng bừng kỷ niệm lần thứ 40 cho đến tháng 6 năm 2019. Tháng 11, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Nelson, D-Fla., đã gửi cho chúng tôi một bức thư nói rằng ông đã biết về dịp kỷ niệm của chúng tôi và chúc mừng sự phát triển của chúng tôi, từ một trong những chương trình chăm sóc cuối đời đầu tiên của cả nước trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hàng đầu. Mặc dù chính những tác động từ công việc của chúng tôi lên chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và gia đình đã là một phần thưởng, song sự ghi nhận như vậy cũng nhắc chúng tôi nhìn lại quãng đường mình đã đi qua. Quý vị có thể đọc thư của Thượng nghị sĩ Nelson dưới đây.

Thư gửi VITAS từ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Nelson

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.