Brian Judkins

Trưởng Phòng Pháp Chế

Brian Judkins là Phó chủ tịch Điều hành và cố vấn trưởng của VITAS Healthcare, đơn vị cung cấp hàng đầu về dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Brian Judkins

Ông lãnh đạo một đội ngũ luật sư chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp quy, quản trị công ty và kiện tụng.

Brian gia nhập Chemed Corporation vào tháng 1 năm 2019 sau 13 hành nghề luật sư tại hãng luật Cincinnati Dinsmore & Shohl LLP. VITAS là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Chemed.

Tại Dinsmore & Shohl, Brian là chủ tịch nhóm thực hành Kinh Doanh, Sáp Nhập và Chứng Khoán của công ty, cũng như chủ tịch của ủy ban tuyển dụng. Các chuyên môn của anh bao gồm chứng khoán, luật doanh nghiệp và giao dịch, mua bán và sáp nhật, và đầu tư mạo hiểm/vốn tư nhân.

Anh có bằng cử nhân về khoa học chính trị từ Đại Học Michigan và bằng tiến sĩ luật học của Trung tâm Luật Đại Học Georgetown

Brian là ủy viên của Hiệp Hội Luật Sư Đoàn Ohio, Hiệp Hội Luật Sư Đoàn Cininnati và chủ tịch của 4C cho Trẻ Em, một cơ quan phi lợi nhuận thúc đẩy giáo dục và đào tạo mẫu giáo.