Brian Judkins

Trưởng Phòng Pháp Chế

Brian Judkins

Brian Judkins là Phó chủ tịch Điều hành và cố vấn trưởng của VITAS Healthcare, đơn vị cung cấp hàng đầu về dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Ông lãnh đạo một đội ngũ luật sư chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp quy, quản trị công ty và kiện tụng.

Brian cũng là Giám đốc Pháp lý của Chemed Corporation (NYSE: CHE). VITAS là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Chemed.

Anh có bằng cử nhân về khoa học chính trị từ Đại Học Michigan và bằng tiến sĩ luật học của Trung tâm Luật Đại Học Georgetown

Brian là thành viên của Hiệp hội Luật sư Tiểu bang Ohio và Hiệp hội Luật sư Cincinnati. Ông là cựu chủ tịch của 4C for Children, một cơ quan phi lợi nhuận thúc đẩy giáo dục và đào tạo mầm non, và hiện đang phục vụ trong Hội đồng quản trị của Quỹ Công viên Cincinnati.