Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare: Ý nghĩa đối với quý vị và bệnh nhân của quý vị

Trong 2021, xấp xỉ 1,74 triệu người thụ hưởng Medicare đã đăng ký nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời từ một ngày trở lên, tương đương với 47,3 phần trăm trên tất cả những người đã qua đời thuộc Medicare năm đó. 1 Chi phí chăm sóc liên quan đến chẩn đoán giai đoạn cuối đời là 100 phần trăm được chương trình Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare chi trả.

Tải tệp PDF: Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare 

Tính hội đủ điều kiện nhận quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare

Các yêu cầu ban đầu và tiếp diễn để đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời theo Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare bao gồm:

 • Hội đủ điều kiện: Bệnh nhân phải hội đủ điều kiện cho Medicare phần A
 • Đồng ý trên cơ sở nắm vững thông tin: Đối tượng thụ hưởng phải đồng ý rằng họ mong muốn nhận được sự "chăm sóc giảm nhẹ, không phải là chăm sóc chữa bệnh" và từ bỏ mọi quyền lợi khác theo Medicare liên quan đến chẩn đoán cuối đời, ngoại trừ các dịch vụ chuyên môn của bác sĩ chính
 • Tiên lượng ban đầu: Bác sĩ chính và giám đốc y tế chăm sóc cuối đời hoặc bác sĩ của nhóm phải xác nhận rằng bệnh nhân có "tiên lượng y tế với khoảng thời gian sống còn lại theo dự kiến từ sáu tháng trở xuống, nếu bệnh tình diễn tiến bình thường"
 • Tiên lượng tiếp diễn: Trong các khoảng thời gian lần lượt là 90, 90 và 60 ngày không giới hạn, phải có một bác sĩ chăm sóc cuối đời chứng nhận rằng tiên lượng của bệnh nhân tiếp tục là sáu tháng trở xuống tính từ ngày chứng nhận gần nhất. Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám bắt đầu từ giai đoạn hưởng quyền lợi thứ ba (thường là 180 ngày) để xác định xem họ có tiếp tục phù hợp nhận quyền lợi không. Bệnh nhân tiếp tục nhận quyền lợi chừng nào họ vẫn đủ tiêu chuẩn được chăm sóc cuối đời. Nếu chăm sóc cuối đời cải thiện sức khỏe của bệnh nhân hoặc trì hoãn tình trạng suy yếu đang diễn ra, họ được trả về bảo hiểm Medicare thường quy. Bệnh nhân có thể lại hội đủ điều kiện nhận chăm sóc cuối đời lần nữa nếu sức khỏe lại suy yếu và tiên lượng chứng nhận để họ được bảo hiểm cho chăm sóc cuối đời.

Dù mỗi bệnh nhân có thể nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời trong các khoảng thời gian trên 6 tháng, Medicare có "giới hạn chung" về tổng số tiền hàng năm mà dịch vụ chăm sóc cuối đời có thể nhận được. Giới hạn chung buộc các cơ sở chăm sóc cuối đời phải phối hợp chặt chẽ với bác sĩ cộng đồng để đảm bảo bệnh nhân phù hợp nhưng không "trừng phạt" đối tượng thụ hưởng hay bác sĩ của họ nếu họ đủ may mắn để sống thêm quá sáu tháng.

Bồi hoàn theo Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare

Cơ sở chăm sóc cuối đời

Cơ sở chăm sóc cuối đời được thanh toán theo phí công nhật. Phí này bao gồm tất cả các dịch vụ chuyên môn, thiết bị và vật tư phụ trợ theo định nghĩa trong Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare liên quan đến bệnh giai đoạn cuối của bệnh nhân và được ghi chép lại trong kế hoạch chăm sóc. Không cần thiết phải trì hoãn chăm sóc cuối đời chỉ vì các mối quan ngại về tài chính.

Phí công nhật thay đổi theo mức độ chăm sóc và địa điểm thực hiện dịch vụ. Tất cả các cơ sở chăm sóc cuối đời trong một thị trường địa phương đều nhận được phí công nhật như nhau từ Medicare cho cùng mức độ dịch vụ.

Phí công nhật bao gồm dịch vụ giám sát chung của giám đốc y tế chương trình và sự tham gia xây dựng kế hoạch chăm sóc của bác sĩ nhóm cho bệnh nhân.

Các lần thăm khám nội trú hoặc tại gia do bác sĩ chăm sóc cuối đời thực hiện được bồi hoàn ngoài phí công nhật.

Bác sĩ hiện tại hoặc bác sĩ chính của bệnh nhân có thể tiếp tục chỉ đạo chăm sóc lâm sàng sau khi bệnh nhân sử dụng dịch vụ chăm sóc cuối đời. Hoặc, nếu bệnh nhân hoặc bác sĩ có nguyện vọng, thì bác sĩ của VITAS có thể chỉ đạo việc chăm sóc liên quan đến bệnh ban đầu.

Bác sĩ chính

Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare định nghĩa bác sĩ chính là Bác sĩ y khoa (MD), Bác sĩ nắn xương (DO), Trợ lý bác sĩ (PA) hoặc Y tá hành nghề (NP), người "được cá nhân chỉ định tại thời điểm chọn chăm sóc cuối đời, là người có vai trò quan trọng nhất trong việc xác định hình thức chăm sóc y tế cho cá nhân đó."

Bác sĩ chính có thể tiếp tục lập hóa đơn thanh toán cho Medicare phần B cho các dịch vụ chuyên môn bao gồm thăm khám tại văn phòng, tại nhà và nội trú.

Các nghiên cứu xét nghiệm, chụp X quang hay xét nghiệm chẩn đoán khác cần thiết để điều trị thích hợp cho bệnh giai đoạn cuối được bao trả theo phí chăm sóc cuối đời theo công nhật. Cơ sở chăm sóc cuối đời phải ký hợp đồng với tất cả các nhà cung cấp những dịch vụ này hoặc các xét nghiệm, phác đồ khác. VITAS yêu cầu bác sĩ và/hoặc nhà cung cấp phải được ủy quyền trước mới được thực hiện bất kỳ phác đồ hay xét nghiệm nào.

Bác sĩ tham vấn

Để được cơ sở chăm sóc cuối đời bồi hoàn, bác sĩ tham vấn phải ký hợp đồng với cơ sở đó. VITAS yêu cầu dịch vụ của bác sĩ tham vấn phải có ủy quyền trước.

Bệnh nhân và gia đình

Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare là quyền lợi bao gồm. VITAS không tính phí khoản đồng chi trả. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ trong kế hoạch chăm sóc là do VITAS chi trả.

Dịch vụ chăm sóc rõ ràng không liên quan đến bệnh giai đoạn cuối tiếp tục do Medicare phần A và B bao trả, áp dụng mọi quy định thông thường, ví dụ như khoản đồng chi trả, quy định bao trả và khấu trừ.

VITAS Healthcare đã và đang chăm sóc cho các bệnh nhân có bệnh tình nghiêm trọng từ năm 1978. Là một cơ sở chăm sóc cuối đời được Medicare chứng nhận, VITAS cung cấp miễn phí cho bệnh nhân và gia đình:

 • Dịch vụ bác sĩ để hỗ trợ giảm nhẹ cho bệnh giai đoạn cuối và các bệnh trạng liên quan
 • Tất cả các thuốc kê theo toa, thuốc mua tự do, vật tư và thiết bị y tế liên quan đến bệnh giai đoạn cuối của bệnh nhân và cần thiết để tăng sự thoải mái, theo chỉ định trong kế hoạch chăm sóc
 • Một chương trình dịch vụ có tổ chức nhằm đáp ứng các nhu cầu tang chế của gia đình trong ít nhất một năm sau khi đối tượng thụ hưởng qua đời
 • Một y tá giám sát kế hoạch chăm sóc và tự tay chăm sóc, đào tạo cho bệnh nhân/gia đình
 • Chuyên viên chăm sóc cuối đời được chứng nhận để thực hiện chăm sóc cá nhân và trợ giúp các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày
 • Nếu được chỉ định cho mục đích giảm nhẹ, vật lý trị liệu, trị liệu cơ năng, liệu pháp ngôn ngữ và tư vấn chế độ ăn uống
 • Phòng thí nghiệm và các xét nghiệm chẩn đoán khác cần thiết để đạt được mức độ chăm sóc giảm nhẹ tối ưu
 • Tình nguyên viên cộng đồng, người thực hiện 5 phần trăm tổng số giờ chăm sóc bệnh nhân theo luật định
 • Giáo sĩ thực hiện chăm sóc mục vụ theo nhu cầu và nguyện vọng tinh thần riêng của mỗi bệnh nhân
 • Nhân viên xã hội tập trung vào những căng thẳng về cảm xúc, tài chính và xã hội đi kèm với bệnh giai đoạn cuối
 • Chăm sóc nội trú đối với cơn đau và các triệu chứng khác mà không thể kiểm soát tại gia

Trong môi trường nào Medicare chi trả cho quyền lợi về chăm sóc cuối đời?

Khi bệnh nhân của quý vị sẵn sàng để được chăm sóc cuối đời, hãy chia sẻ thông tin sau nhằm giúp họ hiểu rõ các tùy chọn của mình: Đối tượng chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời?

1Ủy ban Tư vấn Thanh toán Medicare. (2023). Tháng 3 năm 2023 Báo cáo cho Quốc hội: Chính sách Thanh toán Medicare.

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.