Lợi ích của chăm sóc cuối đời tại các Cơ sở chăm sóc và Viện dưỡng lão

VITAS có chuyên môn lâm sàng tuyệt vời, kiến thức sâu rộng về các quy định đối với cơ sở điều dưỡng Medicare và Medicaid, và khả năng tích hợp việc cung cấp chăm sóc cuối đời vào môi trường cơ sở điều dưỡng.

Là một đối tác có nhiều kinh nghiệm với các nhà cung cấp dựa trên giai đoạn, VITAS cung cấp đầy đủ các dịch vụ giúp tác động tích cực tới hiệu suất và chỉ số đo lường chất lượng cho cơ sở chăm sóc điều dưỡng (NF) của quý vị. Từ các kế hoạch chăm sóc cá nhân cùng những lần thăm nhóm thường xuyên bởi các chuyên gia chăm sóc cuối đời của chúng tôi cho tới các chương trình giáo dục và hoạt động hỗ trợ gia quyến và chia sẻ đau buồn dành cho nhân viên và các đối tượng đang sống tại cơ sở chăm sóc điều dưỡng của quý vị, VITAS hỗ trợ tạo điều kiện để đội ngũ chuyên viên lâm sàng của quý vị đạt được các kết quả khả quan.

CÓ LIÊN QUAN: chăm sóc cuối đời và chăm sóc do Medicaid quản lý

VITAS có thể hỗ trợ các cơ sở điều dưỡng như thế nào

  • Chúng tôi ủng hộ khái niệm "lão hóa tại chỗ" bằng cách cung chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân nội trú của quý vị và tránh việc chuyển tiếp chăm sóc không cần thiết/giữa chừng.
  • Chúng tôi hiểu rõ về quá trình hấp hối và cái chết, bao gồm cả điều chỉnh thuốc điều trị khi bệnh nhân nội trú suy yếu dần và cung cấp dịch vụ hỗ trợ phù hợp khi tử vong, giấy chứng tử nhanh và điều phối với nhà tang lễ.
  • Chúng tôi cung cấp đào tạo CE miễn phí cho nhân viên của quý vị về vai trò của chăm sóc cuối đời và chúng tôi giáo dục cho nhân viên của mình về cách làm việc trong các cơ sở điều dưỡng.
  • Chúng tôi điều phối Bộ Dữ liệu Tối thiểu để đáp ứng yêu cầu của liên bang cũng như nhu cầu của bệnh nhân được chăm sóc cuối đời.
  • Các đại diện với kiến thức chuyên sâu của chúng tôi tiến hành khảo sát trước và tại chỗ và hỗ trợ chứng nhận để bảo đảm có kết quả tích cực.

Chúng tôi có thể hỗ trợ cho bệnh nhân nội trú của quý vị như thế nào

  • Chúng tôi đáp ứng các nhu cầu về sức khỏe và tâm lý xã hội cuối đời của bệnh nhân nội trú hội đủ điều kiện tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời cũng như gia đình họ.
  • Chúng tôi bố trí nhân viên làm việc 24 giờ liên tục bên giường bệnh khi cần thiết về mặt y tế để tránh các cuộc gọi 911 và giúp bệnh nhân nội trú không phải tới bệnh viện và khoa cấp cứu.
  • Chúng tôi cung cấp thuốc điều trị, vật tư và DME liên quan đến chẩn đoán chăm sóc cuối đời của bệnh nhân nội trú.
  • Chúng tôi có đường dây Hướng dẫn chăm sóc qua điện thoại với nhân viên làm việc 24/7 để bảo đảm luôn có chuyên viên y tế chăm sóc cuối đời trả lời mọi cuộc gọi, cho dù để tư vấn cho nhân viên của quý vị hay gửi một nhân viên đến cơ sở của quý vị bất kể ngày hay đêm.

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.