Quản lý ca bệnh, người lập kế hoạch ra viện, nhân viên điều phối dịch vụ chăm sóc và người hướng dẫn y tá

Là một đối tác chuyên về dịch vụ chăm sóc hậu cấp tính, phục vụ dưới dạng một cơ sở chăm sóc thứ cấp thích hợp, VITAS cung cấp kiến thức chuyên môn giúp mang lại dịch vụ chăm sóc cuối đời cao cấp, có phối hợp. 

Hợp tác cùng VITAS có thể:

 • Tác động tới biên độ chất lượng dịch vụ của quý vị, bao gồm việc lập kế hoạch chăm sóc trước và đo lường giảm tỉ lệ tái nhập viện.
 • Giảm mức Medicare trên chi phí đợt điều trị của đối tượng thụ hưởng cho các bệnh nhân đủ điều kiện tiếp nhận chăm sóc cuối đời
 • Giảm tổng chi phí của hoạt động chăm sóc cấp tính cho nhóm bệnh nhân có nhu cầu cao, chi phí cao đòi hỏi phải có dịch vụ chăm sóc phức tạp và đa lĩnh vực.
 • Giảm thiểu nguy cơ tái nhập viện thông qua các dịch vụ toàn diện và chăm sóc hiệu quả cao
 • Khởi tạo các mục tiêu chăm sóc/thảo luận về việc lập kế hoạch chăm sóc trước
 • Điều chỉnh hoạt động chăm sóc theo mức độ cần thiết hiện thời của bệnh nhân
 • Giảm tỉ lệ tử vong tại nơi chăm sóc
 • Giảm bớt các thách thức về chu kỳ xoay vòng giường bệnh và ăn ở của bệnh nhân
 • Giảm số ngày dùng giường bệnh tổng thể
 • Giảm số lần tới khoa cấp cứu và tái nhập viện không cần thiết
 • Giúp xác định việc lập kế hoạch chăm sóc thực tế và hiệu quả
 • Cải thiện điểm đánh giá của bệnh nhân/gia đình 
 • Cải thiện hoạt động trao đổi liên lạc giữa bệnh nhân, gia đình, bệnh viện, quản lý ca bệnh, người đánh giá ca bệnh, bác sĩ gia đình và nhà cung cấp dịch vụ lập kế hoạch sức khỏe, đặc biệt là xung quanh vấn đề mục tiêu chăm sóc và các chỉ dẫn trước

VITAS tự hào cung cấp các bài thuyết trình giáo dục thường xuyên được CCMC công nhận, miễn phí hàng tháng chuyên cung cấp và cập nhật thông tin cho các quản lý ca bệnh về dịch vụ chăm sóc cuối đời dành cho bệnh nhân mắc bệnh nan y.

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?