VITAS trân trọng sự đa dạng ở nơi làm việc cũng như ở những người mà chúng tôi phục vụ

VITAS phục vụ nhiều đối tượng bệnh nhân khác nhau, tuyển dụng nhiều đối tượng nhân viên khác nhau, nắm bắt những mục tiêu và phong cách sống khác nhau và hỗ trợ nhiều cộng đồng khác nhau trong toàn nước Mỹ và trên khắp thế giới.

VITAS là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời cấp quốc gia duy nhất với hoạt động nổi bật ở các khu vực nội thành và những cộng đồng đa sắc tộc:  Chúng tôi tài trợ cho các sáng kiến quốc gia để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cuối đời cho mọi cá nhân có thể được hưởng lợi từ chăm sóc cuối đời chất lượng, tận tâm. 

VITAS tin rằng bảo đảm giá trị và văn hóa của bệnh nhân và gia đình được những người chăm sóc của chúng tôi tôn trọng sẽ mang lại trải nghiệm ý nghĩa hơn cho tất cả mọi người. Do đó, chúng tôi nỗ lực tuyển dụng những nhân viên đa dạng-với hơn một nửa nhân viên của chúng tôi thuộc nhiều chủng tộc.

Chúng tôi tìm kiếm những ứng cử viên khác nhau tham gia nhóm của chúng tôi. Chúng tôi tham gia các sự kiện nghề nghiệp địa phương và quốc gia hướng đến và thu hút các cộng đồng đa sắc tộc, và chúng tôi đã củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Hiệp hội y tá da màu quốc gia và hiệp hội y tá gốc Tây Ban Nha.

VITAS cũng hỗ trợ cho sự phát triển chuyên môn và nghề nghiệp của đội ngũ lao động hiện tại để bảo đảm mọi người đều có cơ hội thành công. Chúng tôi đang đầu tư cho thế hệ chuyên gia y tế tiếp theo, bảo đảm rằng các chương trình đào tạo và giáo dục mà chúng tôi hỗ trợ tiếp cận được tới tất cả học sinh thuộc mọi chủng tộc, dân tộc, nền văn hóa hay ngôn ngữ. 

VITAS thuê Community Liaisons để tuyên truyền và giáo dục về chăm sóc cuối đời trong các cộng đồng chưa được hưởng sự phục vụ xứng đáng. Community Liaisons làm việc với các cộng đồng người Mỹ gốc Phi, người gốc Tây Ban Nha, châu Á Thái Bình Dương và Do Thái.

Các chương trình của VITAS tích cực tham gia vào những cộng đồng mà họ phục vụ, tài trợ cho các sự kiện từ thiện, tổ chức các hội nghị giáo dục và phục vụ với tư cách là đơn vị hàng đầu về hoạt động tình nguyện. Chúng tôi tiếp cận các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ thông qua chương trình trò chuyện trên đài phát thanh, chương trình truyền hình, bản tin và phương tiện khác.

VITAS khuyến khích nhân viên hoạt động tình nguyện trong chính cộng đồng của họ-và xa hơn. Các nhân viên điều hành cấp cao của VITAS đồng thời cũng là những lãnh đạo tình nguyện của Quỹ chăm sóc cuối đời ở khu vực châu Phi hạ Sahara. Giám đốc y tế của chúng tôi, một giáo sĩ Do Thái chính thống đã được phong chức, làm việc với Sở Y tế Israel để phát triển mô hình chăm sóc cuối đời phù hợp tại đất nước này. Phó chủ tịch cấp cao về nhân sự của chúng tôi hỗ trợ các dự án quốc tế ở Ấn Độ và châu Phi nhằm loại trừ nạn đói, nạn nghèo, nạn mù chữ và HIV/AIDS.

Rất nhiều chương trình của VITAS đã hợp tác với những tổ chức chăm sóc cuối đời ở châu Phi và tiếp tục cung cấp nguồn tài nguyên và sự hỗ trợ cần thiết. Nhân viên của VITAS cũng được khuyến khích tích cực tham gia vào những nỗ lực này. 

VITAS là nhà tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời từ 1978.