Cách thanh toán cho dịch vụ chăm sóc cuối đời (Medicare và các lựa chọn khác)

Nhận hướng dẫn: Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare

Medicare có chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời không?

Hầu hết các bệnh nhân chăm sóc cuối đời đều đủ điều kiện nhận Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare, chi trả tối đa 100% các dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Không có lý do gì để trì hoãn chăm sóc cuối đời chỉ vì các mối quan ngại về tài chính. Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare là một quyền lợi bao gồm tất cả, trong đó tất cả các dịch vụ liên quan đến bệnh nan y đều được Medicare Phần A chi trả lên đến 100 phần trăm. Dịch vụ chăm sóc không liên quan đến bệnh nan y tiếp tục được Medicare Phần A và B chi trả, với tất cả các quy tắc thông thường được áp dụng (ví dụ: đồng thanh toán, quy định bảo hiểm và các khoản khấu trừ). 

Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare chi trả cho những dịch vụ nào?

Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare bao gồm mọi việc liên quan đến chăm sóc cuối đời, từ thăm khám của y tá, bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác đến trị liệu, thuốc men và vật tư. Dưới đây là danh sách đầy đủ các dịch vụ:

Biểu đồ hình quạt thể hiện đối tượng chi trả dịch vụ chăm sóc cuối đời

Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare không chi trả cho những dịch vụ nào?

Mặc dù hầu hết các dịch vụ chăm sóc cuối đời đều được bảo hiểm theo Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare, nhưng chương trình bảo hiểm này không bao gồm các hạng mục sau:

  • Điều trị chữa bệnh, bao gồm bất kỳ loại thuốc theo toa nào liên quan đến điều trị chữa bệnh.
  • Chăm sóc tại khoa cấp cứu không liên quan đến chẩn đoán mắc bệnh giai đoạn cuối của bệnh nhân hoặc không được sắp xếp bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời của họ.
  • Chi phí liên quan đến tiền phòng hoặc tiền thuê nhà cho các cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc khuyết tật và viện dưỡng lão cũng như thực phẩm. Chi phí này bao gồm tiền mua trả góp hoặc tiền thuê nhà và thực phẩm cho bệnh nhân sống tại nhà. (Những hạng mục này được chi trả cho những bệnh nhân chăm sóc cuối đời đang gặp khủng hoảng y khoa do triệu chứng trầm trọng và đang ở trong phòng điều trị nội trú (IPU) trong thời gian ngắn.)

Medicare sẽ thanh toán cho dịch vụ chăm sóc cuối đời trong bao lâu?

Để đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời, bệnh nhân phải nhận được chẩn đoán bệnh nan y từ bác sĩ, có thời gian sống còn lại theo dự kiến từ 6 tháng trở xuống nếu bệnh theo diễn biến bình thường. Tuy nhiên, đôi khi bệnh nhân sống lâu hơn khoảng thời gian 6 tháng này.

Nếu giám đốc y khoa/bác sĩ dịch vụ chăm sóc cuối đời xác định rằng bệnh nhân không còn mắc bệnh giai đoạn cuối với tiên lượng từ sáu tháng trở xuống, họ phải đưa bệnh nhân ra khỏi dịch vụ chăm sóc của họ để quay về cộng đồng.

Nếu bệnh nan y của bệnh nhân vẫn tiếp tục, họ có thể được chứng nhận lại để nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời. Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare chi trả cho số lần chứng nhận lại không giới hạn trong 90-90-60 ngày miễn là bệnh nhân vẫn đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Các bác sĩ của bệnh nhân tham gia vào quá trình chứng nhận lại khi họ tiếp tục theo dõi tình trạng và tiên lượng của bệnh nhân.

Medicare có thanh toán cho dịch vụ chăm sóc cuối đời tại nhà không?

Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare chi trả cho các dịch vụ giai đoạn cuối đời liên quan đến chẩn đoán giai đoạn cuối đời của bệnh nhân trong bất kỳ môi trường nào mà bệnh nhân gọi là nhà, cho dù đó là nơi cư trú truyền thống, cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc khuyết tật, hay viện dưỡng lão. Bất kể dịch vụ chăm sóc cuối đời được diễn ra ở đâu, mọi dịch vụ liên quan tới chẩn đoán căn bệnh giai đoạn cuối đều được bao trả tới 100% theo Medicare Phần A.

Nếu các triệu chứng của bệnh nhân không thể kiểm soát được theo cấp độ chăm sóc cuối đời thường quy, các cấp dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như chăm sóc liên tục 24/7 hoặc chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân nội trú cũng sẽ được bao trả hoàn toàn qua Medicare Phần A mà bệnh nhân và gia đình họ không phải chi trả bất kỳ khoản chi phí bổ sung nào.

Medicare có chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời tại Cơ sở điều dưỡng chuyên môn không?

Có, các dịch vụ chăm sóc cuối đời được cung cấp trong cơ sở điều dưỡng được chi trả bởi Medicare. Trong môi trường viện dưỡng lão, dịch vụ chăm sóc cuối đời giúp bệnh nhân, các gia đình và nhân viên viện dưỡng lão bằng cách cung cấp hỗ trợ và nguồn lực về cuối đời. Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare chi trả cho các dịch vụ, thuốc men, vật tư và thiết bị liên quan tới các căn bệnh hiểm nghèo.​​​​​​​ Tuy nhiên, nó không bao trả cho các chi phí liên quan tới ăn ở. Chi phí ăn ở tại viện điều dưỡng chuyên môn này thường được Medicaid bao trả khi bệnh nhân đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện về tài chính của tiểu bang.

Quyền lợi chăm sóc cuối đời của Medicare và Medicaid cũng bao gồm điều khoản về chăm sóc hỗ trợ tạm thờichăm sóc bệnh nhân nội trú, cũng có thể được cung cấp tại viện điều dưỡng cho những khoảng thời gian ở lại ngắn. Khi nhóm chăm sóc cuối đời xác định có nhu cầu về chăm sóc hỗ trợ tạm thời hoặc chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân nội trú, tổng chi phí liên quan tới dịch vụ chăm sóc được bao trả theo quyền lợi về chăm sóc cuối đời.

Quý vị thanh toán cho dịch vụ chăm sóc cuối đời không có bảo hiểm Medicare như thế nào?

Đối với những người không đủ điều kiện hưởng Medicare hoặc Medicaid, việc chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời có thể đến từ hình thức bảo hiểm tư nhân hoặc HMO vì những hình thức này cũng được bao gồm quyền lợi về chăm sóc cuối đời.

Các cơ sở chăm sóc cuối đời tuyển dụng các chuyên viên tài chính để giúp các gia đình tìm kiếm các nguồn hỗ trợ có sẵn khi họ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp liên bang và không có bảo hiểm. Các tùy chọn thanh toán dành cho các gia đình này bao gồm hình thức tự chi trả và từ các tổ chức từ thiện.

Đối với mặt căn bệnh giai đoạn cuối mang đến cho quý vị nhiều mối quan ngại. Chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời không nên là một vấn đề trong số đó.

Nguồn: Số liệu và thông tin của NHPCO (Tổ chức chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời quốc gia): Hospice Care in America

Tìm thông tin liên hệ của VITAS, tài liệu tải xuống về chăm sóc cuối đời và thông tin thanh toán.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.