Cách thức chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời

Nhận hướng dẫn: Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare

Hầu hết các bệnh nhân được chăm sóc cuối đời đều đủ điều kiện hưởng Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare, bao trả tối đa 100% các dịch vụ về chăm sóc cuối đời.

Không có lý do gì để trì hoãn chăm sóc cuối đời chỉ vì các mối quan ngại về tài chính. Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare là quyền lợi bao gồm, theo đó mọi dịch vụ liên quan tới bệnh giai đoạn cuối được Medicare Phần A bao trả tới 100 phần trăm. Dịch vụ chăm sóc không liên quan tới bệnh giai đoạn cuối tiếp tục được Medicare Phần A và B bao trả, với mọi quy tắc áp dụng hiện hành (vd. đồng chi trả, hướng dẫn về phạm vi bao trả và khấu trừ).

Phạm vi chi trả bao gồm mọi hoạt động liên quan tới dịch vụ chăm sóc cuối đời, từ những chuyến thăm khám của y tá, bác sĩ và các chuyên viên y tế khác cho tới các khoản trị liệu, thuốc thang và vật tư y tế.

Biểu đồ hình quạt thể hiện đối tượng chi trả dịch vụ chăm sóc cuối đời

Quý vị chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời như thế nào?

Đối với những người không đủ điều kiện hưởng Medicare hoặc Medicaid, việc chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời có thể đến từ hình thức bảo hiểm tư nhân hoặc HMO vì những hình thức này cũng được bao gồm quyền lợi về chăm sóc cuối đời.

Các cơ sở chăm sóc cuối đời tuyển dụng các chuyên viên tài chính để giúp các gia đình tìm kiếm các nguồn hỗ trợ có sẵn khi họ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp liên bang và không có bảo hiểm. Các tùy chọn thanh toán dành cho các gia đình này bao gồm hình thức tự chi trả và từ các tổ chức từ thiện.

Đối với mặt căn bệnh giai đoạn cuối mang đến cho quý vị nhiều mối quan ngại. Chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời không nên là một vấn đề trong số đó.

Ai sẽ chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời tại gia?

Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare bao trả các dịch vụ cuối đời có liên quan tới chẩn đoán căn bệnh giai đoạn cuối của bệnh nhân ở bất cứ môi trường nào mà bệnh nhân xem là nhà, dù đó là nơi cư trú truyền thống, cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật hoặc viện dưỡng lão. Bất kể dịch vụ chăm sóc cuối đời được diễn ra ở đâu, mọi dịch vụ liên quan tới chẩn đoán căn bệnh giai đoạn cuối đều được bao trả tới 100% theo Medicare Phần A.

Nếu các triệu chứng của bệnh nhân không thể kiểm soát được theo cấp độ chăm sóc cuối đời thường quy, các cấp dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như chăm sóc liên tục 24/7 hoặc chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân nội trú cũng sẽ được bao trả hoàn toàn qua Medicare Phần A mà bệnh nhân và gia đình họ không phải chi trả bất kỳ khoản chi phí bổ sung nào.

Medicare có chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời tại Cơ sở điều dưỡng chuyên môn không?

Có, các dịch vụ chăm sóc cuối đời được cung cấp trong cơ sở điều dưỡng được chi trả bởi Medicare. Trong môi trường viện dưỡng lão, dịch vụ chăm sóc cuối đời giúp bệnh nhân, các gia đình và nhân viên viện dưỡng lão bằng cách cung cấp hỗ trợ và nguồn lực về cuối đời. Quyền lợi chăm sóc cuối đời của Medicare chi trả các dịch vụ, thuốc men, vật tư và thiết bị liên quan tới các căn bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, nó không bao trả cho các chi phí liên quan tới ăn ở. Chi phí ăn ở tại viện điều dưỡng chuyên môn này thường được Medicaid bao trả khi bệnh nhân đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện về tài chính của tiểu bang.

Quyền lợi chăm sóc cuối đời của Medicare và Medicaid cũng bao gồm điều khoản về chăm sóc hỗ trợ tạm thờichăm sóc bệnh nhân nội trú, cũng có thể được cung cấp tại viện điều dưỡng cho những khoảng thời gian ở lại ngắn.  Khi nhóm chăm sóc cuối đời xác định có nhu cầu về chăm sóc hỗ trợ tạm thời hoặc chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân nội trú, tổng chi phí liên quan tới dịch vụ chăm sóc được bao trả theo quyền lợi về chăm sóc cuối đời.

Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare

Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare cung cấp phạm vi chi trả cho các dịch vụ sau:

Nguồn: Số liệu và thông tin của NHPCO (Tổ chức chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời quốc gia): Hospice Care in America

Tìm thông tin liên hệ của VITAS, tài liệu tải xuống về chăm sóc cuối đời và thông tin thanh toán.