Giá trị, sứ mệnh và tầm nhìn

VITAS® Healthcare được định hình dựa trên nhu cầu của những bệnh nhân và gia đình mà chúng tôi phục vụ. Vào 1978, bệnh nhân đầu tiên của chúng tôi, Emmy Philhour, đã đưa ra cho chúng tôi đề nghị này: "Hãy giúp tôi ở nhà và tôi sẽ dạy các bạn cách chăm sóc tôi như thế nào." Chúng tôi đã đồng ý và cam kết phục vụ và học hỏi này vẫn là nguyên tắc dẫn lối cho chúng tôi đến ngày nay. 

Giống như Emmy, mỗi người trong hàng trăm ngàn bệnh nhân và gia đình mà chúng tôi phục vụ đều dạy cho chúng tôi biết thêm những kiến thức mới về chăm sóc với tình thương. Ngày nay, là đơn vị hàng đầu trong hoạt động chăm sóc cuối đời ở Hoa Kỳ, chúng tôi tiếp tục phát triển và đáp ứng nhu cầu hay thay đổi của những người mắc bệnh hiểm nghèo cũng như gia đình họ. Tuy phải thích ứng với môi trường chăm sóc sức khỏe thay đổi liên tục, chúng tôi vẫn luôn tuân theo các Giá trị VITAS của mình. 

Các giá trị của VITAS 

  • Bệnh nhân và gia đình là trên hết. 
  • Chúng tôi chăm sóc lẫn nhau. 
  • Tôi sẽ nỗ lực hết sức vào ngày hôm nay và làm tốt hơn nữa vào ngày mai. 
  • Tôi tự hào khi tạo ra điều khác biệt. 

Sứ mệnh của VITAS 

Chúng tôi là một đại gia đình chăm sóc cuối đời đang ngày càng lớn mạnh cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nhân sinh có chất lượng cao nhất, cũng như quản lý ca bệnh cho người mắc bệnh nan y cũng như những bệnh nhân phù hợp khác và gia đình của họ với các lợi ích có thể đo lường được dành cho bệnh nhân, gia đình, cộng đồng y tế, nhân viên và cổ đông. 

Tầm nhìn của VITAS 

Trong hơn 40 năm, VITAS đã bênh vực cho quyền lợi của các bệnh nhân mắc bệnh nan y cũng như gia đình của họ. Chúng tôi tin rằng bệnh nhân nên được biết về tiên lượng lâm sàng của mình và tham gia vào quy trình ra quyết định về chăm sóc cuối đời của họ. 

VITAS là nhà tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời từ 1978.