Biểu đồ thông tin: Số liệu và thông tin về người chăm sóc

Ở Mỹ, hàng triệu thành viên gia đình đang làm công việc chăm sóc sức khỏe thể chất và cảm xúc cho những người thân yêu của họ tại nhà mỗi ngày. Nếu quý vị là một trong số họ, quý vị biết quá rõ những trách nhiệm của vai trò này. Khi ngày càng nhiều người phải chăm sóc cho cha mẹ già, vợ/chồng khuyết tật hay con bệnh nặng tại nhà, điều quan trọng đó là họ cần nhận ra những vấn đề về thể chất, cảm xúc và tài chính phức tạp mà họ phải đối mặt và những vấn đề đó ảnh hưởng như thế nào tới tình trạng khỏe mạnh và hạnh phúc của toàn thể quốc gia.

Một bức tranh rõ ràng hơn về người chăm sóc gia đình

Để khám phá thêm về những người chăm sóc ngày nay, AARP và các tổ chức khác đã thực hiện một vài nghiên cứu. Một số nghiên cứu đem lại kết quả rất đáng ngạc nhiên, trong khi một số nghiên cứu khác lại không như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta đã có được một bức tranh rõ ràng hơn về người chăm sóc gia đình-họ là ai, họ đã hy sinh như thế nào và họ cảm thấy ra sao. Quý vị sẽ không đơn độc trong trách nhiệm chăm sóc của mình. Đọc thêm về quyền lợi chăm sóc của những người chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh nan y.

Số liệu và thông tin về người chăm sóc

Tìm hiểu xem liệu chăm sóc cuối đời có thể hỗ trợ cho người thân của quý vị hay không.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.