Cách ứng phó với nỗi đau buồn

Trở lại bình thường sau khi nếm trải nỗi đau buồn không bao giờ là điều dễ dàng, cho dù vị trí người chăm sóc của quý vị đã kéo dài hàng tháng hay hàng năm hay là kết quả từ sự qua đời đột ngột. Nỗi đau buồn của quý vị là thật, và nó là tổng hợp của những nhu cầu mới, cảm xúc mới, trách nhiệm mới, những con người mới cần an ủi hay liên hệ, và khoảng trống lớn trong trái tim và cuộc đời của quý vị.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.