Nỗi đau buồn trong những ngày lễ

Chiếc ghế trống trong bàn tiệc lễ Tạ ơn, món quà chưa mở vào lễ Giáng Sinh hay sự trống trải khi không còn tổ chức sinh nhật cho ai đó sẽ mang nỗi buồn in hằn lên khuôn mặt chúng ta. Các bài viết này đưa ra những cách thức thiết thực để giúp quý vị đối mặt với những ngày quan trọng không còn có người thân yêu ở bên.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.