Nỗi đau buồn và mất mát đối với trẻ em

Trẻ em và cảm xúc của chúng thường không được để ý khi có ai đó qua đời. Tuổi tác đóng vai trò quan trọng trong nhận thức của trẻ em và trong cách mà chúng ta có thể giúp trẻ em xoa dịu nỗi đau buồn. Những bài viết này sẽ giải thích trẻ em đau buồn như thế nào và các cách để giúp đỡ chúng.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.