Mất người thân trong gia đình

Việc mất đi một thành viên trong gia đình luôn là cú sốc lớn và để lại nhiều tác động về mặt tinh thần. Những bài viết này xem xét các tác động từ việc mất đi một ai đó trong gia đình của quý vị và những cách để khắc phục tổn thất nỗi đau đó.