Những thông tin cơ bản dành cho người chăm sóc cuối đời

Khi người thân mắc bệnh nặng của quý vị trở về nhà từ bệnh viện, họ là người thân và cũng là bệnh nhân của quý vị. Quý vị đột ngột mang trên mình trách nhiệm chăm sóc cho một bệnh nhân cần chăm sóc cuối đời rất quan trọng với quý vị. 

Nhóm chăm sóc cuối đời sẽ cung cấp các dịch vụ nhằm hỗ trợ cho người chăm sóc, nhưng quý vị vẫn phải bước vào một vai trò với nhiều trách nhiệm nặng nề hàng ngày, đó là người chăm sóc chính. Y tá chăm sóc cuối đời, chuyên viên, bác sĩ, nhân viên xã hội, giáo sĩ và tình nguyện viên sẽ hỗ trợ thêm cho sự chăm sóc mà quý vị thực hiện cho người thân của mình, và quý vị có thể liên hệ với họ để xin giúp đỡ bất kể thời gian nào trong ngày.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.