Cuộc hẹn tiếp nhận chăm sóc cuối đời sẽ diễn ra như thế nào

Trước khi chăm sóc cuối đời có thể bắt đầu, chuyên gia tiếp nhận VITAS sẽ tham vấn với bệnh nhân, gia đình hoặc người ra quyết định được chỉ định hợp pháp của họ, và bác sĩ hiện tại của bệnh nhân, để quyết định về các nhu cầu cũng như tư cách hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Quan trọng nhất, đây là cơ hội để giải đáp những câu hỏi của quý vị.

Tôi cần mang những giấy tờ gì đến buổi hẹn tiếp nhận chăm sóc cuối đời?

Nếu quý vị sắp tham gia vào buổi tham vấn tiếp nhận cho bản thân hoặc người thân, hãy bảo đảm mang theo những giấy tờ sau.

Quý vị nên mang theo những giấy tờ sau của bệnh nhân:

  • Các thẻ bảo hiểm y tế hiện tại (bao gồm thẻ Mã định danh người thụ hưởng Medicare (MBI), bảo hiểm tư nhân, Medicaid/Medi-Cal, TRICARE, v.v.)
  • Hộ chiếu hoặc ID có ảnh do tiểu bang ban hành
  • Bản sao các bản chỉ dẫn trước, bao gồm ý nguyện trị liệu, Năm ước nguyện, Giấy ủy quyền y tế dài hạn và Lệnh không hồi sức
  • Thông tin về thuốc điều trị và liều lượng
  • Danh sách thiết bị y tế mà bệnh nhân đang sử dụng
  • Thông tin về nhân viên cơ quan y tế tại nhà đang làm việc với bệnh nhân
  • Thông tin liên hệ của những người thân sẽ nhận thông tin cập nhật về bệnh nhân
Thẻ mẫu

Thẻ bảo hiểm Medicare mẫu với Mã định danh người thụ hưởng Medicare được in nổi bật.

Tham vấn tiếp nhận chăm sóc cuối đời

Hầu hết trường hợp tiếp nhận vào dịch vụ chăm sóc cuối đời bắt đầu từ giấy giới thiệu của bác sĩ của bệnh nhân, người quản lý ca bệnh hay nhân viên xã hội sau khi bệnh nhân nhận được tiên lượng sống từ sáu tháng trở xuống.

Bệnh nhân và gia đình của họ đã hoặc chưa biết về tiên lượng vào thời điểm này, vì thế cuộc trò chuyện đầu tiên về chăm sóc cuối đời thường bắt đầu với chuyên gia tiếp nhận VITAS, thường là y tá hoặc trợ lý tiếp nhận. Người này sẽ cung cấp cho bệnh nhân và gia đình tất cả thông tin mà họ cần về các phương án chăm sóc, chi tiết dịch vụ chăm sóc cuối đời và trách nhiệm của người chăm sóc bệnh nhân.

Chuyển tiếp sang dịch vụ chăm sóc cuối đời

Sau khi bệnh nhân và gia đình đã đồng ý chăm sóc cuối đời là lựa chọn phù hợp, VITAS sẽ liên lạc với bác sĩ của bệnh nhân để lấy giấy tờ hay hồ sơ bệnh án bổ sung. Nếu quá trình tiếp nhận bắt đầu với giấy giới thiệu của bác sĩ, có khả năng VITAS đã có tất cả những giấy tờ này.

Sau khi xác nhận tiên lượng của bệnh nhân từ bác sĩ, bệnh nhân (hay đại diện hợp pháp của họ) phải đồng ý nhận chăm sóc cuối đời và tạm dừng điều trị chữa bệnh. Trong vòng vài giờ, bệnh nhân hội đủ điều kiện có thể được chuyển tiếp từ bệnh viện, khoa cấp cứu hoặc cơ sở chăm sóc để bắt đầu dịch vụ chăm sóc cuối đời VITAS tại nhà, cho dù nhà của họ ở đâu.

Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, bệnh nhân và gia đình họ là trọng tâm của nhóm chăm sóc cuối đời. Họ là một phần của quá trình chăm sóc cuối đời của bệnh nhân, trong suốt quá trình tiếp nhận và trong toàn bộ quá trình chăm sóc cuối đời, giúp định hình kế hoạch chăm sóc.

Tìm hiểu xem liệu chăm sóc cuối đời có thể hỗ trợ cho người thân của quý vị hay không.