Tài nguyên dành cho người lần đầu trở thành người chăm sóc


Nếu quý vị đột ngột phải đảm nhận vai trò người chăm sóc cho người thân hay người bạn mắc bệnh nặng, đang suy yếu dần do bệnh mãn tính hay gần như đến giai đoạn cuối của cuộc đời, quý vị luôn nhận được sự giúp đỡ từ nhóm chăm sóc cuối đời và lời khuyên của những người chăm sóc khác.