Tìm hiểu Thang đo Công cụ phân đoạn đánh giá chức năng (FAST) cho bệnh mất trí nhớ Alzheimer

Thang đo Reisberg FAST (Công cụ phân đoạn đánh giá chức năng) cung cấp những hiểu biết quan trọng về các giai đoạn suy giảm nhận thức do bệnh mất trí nhớ Alzheimer gây ra, hỗ trợ bệnh nhân, gia đình và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Là thành viên gia đình hoặc người chăm sóc cho bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer, việc hiểu được điểm số FAST của bệnh nhân có thể giúp quý vị theo dõi tiến triển bệnh, dự đoán các giai đoạn tiếp theo và liên hệ với bác sĩ của họ.

Hãy cùng khám phá các giai đoạn khác nhau của Thang đo FAST, cách sử dụng trong thực tế và ý nghĩa của công cụ này đối với điều kiện được tiếp nhận vào dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Thang đo FAST cho bệnh mất trí nhớ Alzheimer là gì?

Thang đo FAST là một công cụ được công nhận rộng rãi được phát triển để theo dõi tiến triển của bệnh mất trí nhớ Alzheimer, là dạng mất trí nhớ phổ biến nhất. Công cụ này đưa ra một khuôn khổ có cấu trúc để hiểu các hoạt động hàng ngày và khả năng của bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer suy giảm theo thời gian như thế nào và các bác sĩ sử dụng điểm số FAST để giúp xác định xem bệnh nhân có đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời hay không.

Điểm số FAST cao hơn cho thấy giai đoạn suy giảm nhận thức tiến triển nặng hơn, cần có thêm hỗ trợ bổ sung và dịch vụ chăm sóc chuyên biệt.

Quý vị là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe? Dưới đây là hướng dẫn về tính hội đủ điều kiện cho bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer hoặc mất trí nhớ ủa quý vị.

Các giai đoạn của Thang đo FAST

Dưới đây, bạn sẽ thấy các giai đoạn của Thang đo FAST cho bệnh mất trí nhớ Alzheimer, từ hoạt động bình thường đến suy giảm nhận thức nghiêm trọng.

Giai đoạn Tên Mô tả
1 Không bị suy giảm chức năng Không có suy giảm hoặc suy yếu nhận thức.
2 Suy giảm rất nhẹ Hơi quên và thay đổi rất nhỏ về nhận thức.
3 Suy giảm nhận thức nhẹ Sự thiếu hụt về nhận thức và trí nhớ đáng chú ý trở nên rõ ràng.
4 Suy giảm nhận thức vừa phải Bệnh nhân phải cố gắng với các nhiệm vụ phức tạp hơn, cần sự trợ giúp.
5 Suy giảm nghiêm trọng vừa phải Bệnh nhân cần sự hỗ trợ cho các hoạt động cơ bản và có thể biểu hiện thay đổi về hành vi.
6 Suy giảm nhận thức nghiêm trọng

Suy giảm nhận thức đáng kể, đòi hỏi sự giám sát liên tục và giúp đỡ trong các hoạt động hàng ngày. Bệnh nhân tiến triển qua các giai đoạn phụ sau theo thứ tự: 

  6a Không thể mặc quần áo nếu không có sự giúp đỡ.
  6b Không thể tắm nếu không có sự giúp đỡ.
  6c Không thể đi vệ sinh nếu không có sự giúp đỡ.
  6d Tiểu tiện không tự chủ
  6e Đại tiện không tự chủ
7 Suy giảm rất nghiêm trọng

Bệnh nhân mất khả năng giao tiếp, đòi hỏi rất nhiều sự chăm sóc và hỗ trợ trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Bệnh nhân tiến triển qua các giai đoạn phụ sau theo thứ tự: 

  7a Khả năng nói rất hạn chế; bệnh nhân chỉ nói một vài từ mỗi ngày.
  7b Bệnh nhân chỉ nói rõ ràng một từ.
  7c Không thể đi lại.
  7d Không thể ngồi dậy.
  7e Không thể cười.
  7f Không thể giữ thẳng đầu.

Bạn sử dụng Điểm số FAST như thế nào?

Điểm số FAST của bệnh nhân tương ứng trực tiếp với giai đoạn suy giảm nhận thức mà họ hiện đã trải qua. Hiểu được điểm số và giai đoạn tương ứng sẽ giúp hướng dẫn các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hướng tới dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ phù hợp nhất.

Những người được chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer thuần túy có xu hướng tiến triển qua các giai đoạn của thang đo FAST theo thứ tự; sự tiến triển không theo thứ tự trên thang đo FAST có thể chỉ ra sự hiện diện của bệnh mất trí nhớ hỗn hợp.  

Có phải thang đo FAST chỉ được sử dụng cho bệnh mất trí nhớ Alzheimer?

Thang đo FAST được thiết kế để đánh giá sự tiến triển của bệnh mất trí nhớ Alzheimer và các bác sĩ sử dụng thang đo cho mục đích này.

Tuy nhiên, khuôn khổ của thang đo để đo lường sự suy giảm chức năng có thể đưa ra cách nhìn nhận sâu sắc về một loạt các suy giảm nhận thức. Công cụ này vẫn hữu ích trong việc đánh giá khả năng của bệnh nhân trong việc thực hiện các hoạt động hàng ngày trong nhiều chứng rối loạn thoái hóa thần kinh.

Điểm số FAST nào là cần thiết để được tiếp nhận vào dịch vụ chăm sóc cuối đời?

Đánh giá điểm số FAST của bệnh nhân, cùng với các đánh giá lâm sàng khác, sẽ giúp xác định khi nào bệnh nhân đó có thể nhận quyền lợi từ việc chuyển sang dịch vụ chăm sóc cuối đời, ở đó sự hỗ trợ toàn diện và tận tâm được điều chỉnh theo nhu cầu riêng của họ.

Chỉ những bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer mới có thể được tiếp nhận vào dịch vụ chăm sóc cuối đời chỉ dựa trên điểm số FAST. Bệnh nhân mắc các bệnh mất trí nhớ khác đòi hỏi các hình thức đánh giá khác.

Tại Hoa Kỳ, điểm số FAST để bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời sẽ thay đổi theo khu vực địa lý. Các khu vực khác nhau trên quốc gia thuộc thẩm quyền của các Nhà thầu Hành chính Medicare (MAC) riêng biệt, các công ty bảo hiểm tư nhân xử lý các yêu cầu thanh toán Medicare. Mỗi đơn vị MAC có thể xác định ngưỡng FAST của riêng mình.

Bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer chưa đáp ứng ngưỡng FAST cho khu vực của họ vẫn có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời nếu họ có thêm các vấn đề sức khỏe hoặc biến chứng khác góp phần vào tiên lượng sống sót từ sáu tháng trở xuống. 

Tìm hiểu xem liệu chăm sóc cuối đời có thể hỗ trợ cho người thân của quý vị hay không.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.