Người chăm sóc-Cân bằng cuộc sống

Trở thành người chăm sóc vừa là thách thức khó khăn, vừa là cách để chúng ta sống trọn vẹn với người thân. Chăm sóc đòi hỏi quý vị phải chăm sóc người thân, tiếp thu những kỹ năng mới, giáo dục bản thân về những căn bệnh nghiêm trọng và học cách chăm sóc chính bản thân mình. Khám phá kho bài viết của VITAS để tìm kiếm những thông tin, kiến thức chuyên sâu và hướng dẫn mà quý vị cần để trở thành một người chăm sóc hữu ích và biết cân bằng.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.