Nỗi đau buồn là gì?

Đau buồn là phản ứng bình thường khi quý vị mất đi người thân yêu. Mỗi người đau buồn theo cách khác nhau và không có thời gian cụ thể cho việc họ mất bao lâu để nguôi ngoai nỗi đau mất mát này.