Quý vị là người lần đầu trở thành người chăm sóc? Quý vị không đơn độc và chăm sóc cuối đời có thể hỗ trợ quý vị

Chăm sóc người bệnh nặng hay đối mặt với bệnh nan y có thể rất đáng sợ, mệt mỏi và đôi khi làm ta nản lòng. Nhưng lần đầu với vai trò là người chăm sóc cũng có thể mang đến nhiều điều mới mẻ nếu quý vị:

  • Nhờ tới sự hỗ trợ, giáo dục và chăm sóc đặc biệt của nhóm chăm sóc cuối đời

  • Làm theo lời khuyên và đề nghị của những người chăm sóc giàu kinh nghiệm

Gần 40 phần trăm người Mỹ đang chăm sóc dài hạn cho bạn bè hay thành viên lớn tuổi của gia đình theo Cuộc điều tra chăm sóc dài hạn của Associated Press-NORC Center.1 Người chăm sóc bao gồm  59 phần trăm là nữ, 41 phần trăm là nam. Những người chăm sóc lớn tuổi hơn thường chăm sóc cho bố mẹ hoặc chồng, trong khi những người dưới 40 tuổi thường chăm sóc cho bạn bè hoặc ông bà.

chăm sóc cuối đời hỗ trợ cho bệnh nhân và cả người lần đầu trở thành người chăm sóc của họ

Nếu người thân của quý vị mắc bệnh nan y hội đủ điều kiện hưởng chăm sóc cuối đời, hãy bắt đầu gọi VITAS để tìm hiểu các dịch vụ và quyền lợi tại nhà dành cho người lần đầu trở thành người chăm sóc cuối đời. Các tài nguyên bao gồm những buổi thăm khám hàng tuần của thành viên nhóm y tế chăm sóc cuối đời VITAS (bác sĩ, y tá, chuyên viên) để cung cấp tận nhà các dụng cụ, vật tư và thuốc điều trị liên quan đến chẩn đoán của người thân của quý vị. Hầu hết dịch vụ chăm sóc cuối đời đều được cung cấp tại nhà, ở bất cứ đâu mà người thân của quý vị coi là nhà.

Khám phá quyền lợi chăm sóc cuối đời Medicare

Chi phí của chăm sóc cuối đời đối với những bệnh nhân hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ này sẽ được Medicare, Medicaid và hầu hết chương trình bảo hiểm tư nhân chi trả toàn bộ. Hãy nói chuyện với bác sĩ của người thân của quý vị về yêu cầu giới thiệu đến dịch vụ chăm sóc cuối đời. Quý vị nên hiểu rằng bác sĩ gia đình vẫn có thể tham gia chăm sóc cho người thân của quý vị sau khi họ nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Mục tiêu của chăm sóc cuối đời là giảm bớt gánh nặng cho người thân mắc bệnh nan y của quý vị bằng cách xoa dịu cơn đau, kiểm soát triệu chứng và hỗ trợ chất lượng cuộc sống ở giai đoạn cuối đời. Chăm sóc cuối đời cũng hỗ trợ cho người chăm sóc bằng cách giúp họ tiếp tục sử dụng dịch vụ của giáo sĩ chăm sóc cuối đời, nhân viên xã hội, tình nguyện viên và hỗ trợ gia quyến tối đa 13 tháng sau khi người thân qua đời.

Cuộc điều tra chăm sóc quốc gia cho thấy cầu nguyện và thiền định là những hoạt động phổ biến giúp người chăm sóc cảm thấy dễ chịu hơn, và những chiến lược và lời khuyên khác của người chăm sóc giàu kinh nghiệm cũng có thể giúp người lần đầu trở thành người chăm sóc tránh bị kiệt sức.

Chỉ cần nhớ rằng nếu quý vị lần đầu trở thành người chăm sóc, quý vị không hề đơn độc.

1Associated Press-Trung tâm NORC nghiên cứu về các vấn đề công cộng. Điều tra trên 1.024 người Mỹ trưởng thành tháng 6-tháng 7, 2018. https://www.longtermcarepoll.org/long-term-caregiving-the-true-costs-of-caring-for-aging-adults/

Tìm hiểu xem liệu chăm sóc cuối đời có thể hỗ trợ cho người thân của quý vị hay không.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.