Cách lập kế hoạch cho bệnh nhân chăm sóc cuối đời tại gia khi xảy ra thảm họa

Kế hoạch khẩn cấp của quý vị là gì?

Hiện nay, những người sống ở khu vực trong nước dễ xảy thiên tai hoặc các sự kiện thời tiết khắc nghiệt - dường như điều đó xảy ra khắp nơi trong nước vào những ngày này - là những người cần luyện tập để đối ứng với thảm họa.

Chúng tôi đã nghe về cách lập kế hoạch cho những thảm họa đó từ các trung tâm hành động khẩn cấp địa phương và truyền thông. Khi khả năng xảy ra thảm họa cao, chúng tôi đã đóng gói các bộ dụng cụ khẩn cấp, cùng với pin dự phòng, đèn pin, thực phẩm đóng hộp, nước và radio. Chúng tôi biết các tuyến đường sơ tán và vị trí của các nơi trú ẩn, bao gồm cả những nơi dành cho vật nuôi. Chúng tôi theo dõi thời tiết, lưu ý và thận trọng với những dấu hiệu cảnh báo. Chúng tôi lập kế hoạch.

Nhưng khi quý vị chăm sóc người thân bị bệnh nặng ở nhà, việc lập kế hoạch khi có thảm họa sẽ có tính cấp bách riêng. Quý vị lập kế hoạch như thế nào khi xảy ra một cơn bão, một trận lũ, thậm chí là bị cắt điện khi người thân của quý vị là bệnh nhân chăm sóc cuối đời?

Ngoài ra, hãy xem: Chăm sóc trong điều kiện thời tiết xấu

Dịch vụ chăm sóc cuối đời có thể giúp ích như thế nào

Cuộc sống đã rất căng thẳng đối với gia đình có người thân bị bệnh nan y. Khi xảy ra thiên tai hoặc sự kiện thời tiết xấu, chương trình chăm sóc cuối đời của bệnh nhân có thể giúp gia đình chuẩn bị.

Tùy thuộc vào hoàn cảnh, đội ngũ chăm sóc cuối đời có thể đề xuất chuyển bệnh nhân đến đơn vị nội trú của mình hoặc một cơ sở khác vì sự an toàn của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân vẫn muốn ở nhà, chúng tôi có thể cung cấp thêm bình oxy, thuốc men và các vật tư khác đến gia đình.

Hãy đảm bảo rằng quý vị có số điện thoại liên lạc của trung tâm chăm sóc cuối đời. Đội ngũ chăm sóc cuối đời có tất cả các số điện thoại của quý vị. Các gia đình cũng cần có số điện thoại của bác sĩ của bệnh nhân gần đó. Nếu không có dịch vụ chăm sóc qua điện thoại và bệnh nhân cần dịch vụ chăm sóc y tế, hãy gọi 911, tìm kiếm các dịch vụ khẩn cấp hoặc đến bệnh viện địa phương.

Nếu quý vị buộc phải rời khỏi nhà, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời càng sớm càng tốt, để các thành viên của đội ngũ chăm sóc có thể tiếp tục chăm sóc cho người thân của quý vị.

Để nhận được thông tin về chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, hãy truy cập www.ready.gov.

Tìm hiểu xem liệu chăm sóc cuối đời có thể hỗ trợ cho người thân của quý vị hay không.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.