Cách bảo quản bình oxy

Xem video hướng dẫn này từ Brian Farbelow, Chuyên gia điều trị hô hấp đã đăng ký kiêm Giám đốc cấp cao của bộ phận Dụng cụ y tế tại gia VITAS, để biết các mẹo và cách an toàn nhất để cất giữ bình oxy y tế tại nhà

Bình oxy rất mạnh, hãy cất chúng an toàn

Khi bảo quản bình oxy y tế tại nhà, người chăm sóc hay người thân phải thận trọng để bảo đảm an toàn cho những người xung quanh.

Hãy tuân theo các bước sau khi bảo quản bình oxy:

  1. Coi bình oxy là "người khổng lồ đang ngủ".
  2. Tất cả bình oxy đều phải được xếp trên giá hoặc xếp đứng để tránh bị lật.
  3. Nếu bình lớn bị đổ và van bị hỏng, nó có thể tăng lên 40 MPH chỉ trong 0,5 giây.
  4. Nó có khả năng phá vỡ hai bức tường bằng gạch xỉ than.

Thông qua nhóm Dụng cụ y tế tại gia (HME), VITAS cung cấp dụng cụ y tế tại gia, bao gồm bình oxy, cho các bệnh nhân của mình như một phần của quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare. Các thành viên nhóm tận tâm của chúng tôi cũng cung cấp đào tạo và hỗ trợ về cách sử dụng thiết bị.

Nhận hướng dẫn an toàn về ôxy dành cho bệnh nhân được chăm sóc cuối đời.