Minh họa: Mối nguy hiểm của Oxy và Khói thuốc

Lửa, Thuốc lá và Oxy y tế

Quý vị đã nghe thấy rằng việc để lửa hoặc thuốc lá gần oxy y tế sẽ tạo ra một tình huống nguy hiểm. Bây giờ hãy tự mình xem sự nguy hiểm của khói thuốc khi nằm gần bình oxy trong video minh họa này.

Đừng để điều này xảy ra với quý vị hay người mà quý vị quan tâm. Những minh họa này được thể hiện bằng các hình ảnh sinh động cho thấy một ngọn lửa mở thông thường có thể trở thành vũ khí giết người như thế nào khi tiếp xúc với oxy y tế, ngay cả chỉ với lượng rất nhỏ.

Đầu tiên, chúng ta thấy rằng thuốc lá cháy nhanh hơn khi ở gần oxy y tế. Sau đó, chúng ta thấy quần áo nhanh bắt lửa như thế nào khi lửa bão hòa với oxy.

Chúng tôi hy vọng quý vị ghi nhớ những minh họa này khi ở gần oxy y tế. Hãy nhớ tránh xa nguồn nhiệt, bao gồm lửa và thuốc lá. Chúng tôi muốn các bệnh nhân, người thân và người chăm sóc của họ luôn an toàn.

Thông qua nhóm Dụng cụ y tế tại gia (HME), VITAS cung cấp dụng cụ y tế tại gia, bao gồm bình oxy, cho các bệnh nhân của mình như một phần của quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare. Các thành viên nhóm tận tâm của chúng tôi cũng cung cấp đào tạo và hỗ trợ về cách sử dụng thiết bị.

Nhận hướng dẫn an toàn về ôxy dành cho bệnh nhân được chăm sóc cuối đời.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.