Các nhóm hỗ trợ đau buồn: Từ xa, Ảo và Trực tuyến

Các nhóm hỗ trợ của VITAS Healthcare cung cấp thông tin và hướng dẫn cho những người đang phải trải qua đau buồn và mất mát.

Chúng tôi cung cấp đủ loại các nhóm hỗ trợ qua điện thoại và nhóm hỗ trợ qua video trên Zoom miễn phí nhằm giúp đáp ứng nhu cầu của người chăm sóc. Những nhóm hỗ trợ này được hỗ trợ bởi bộ phận Dịch vụ Tang chế của VITAS.

Nếu quý vị muốn tham gia vào một nhóm hỗ trợ qua video trên Zoom, quý vị có thể xem các hướng dẫn này.

Tôi có kế hoạch tham gia (các) nhóm qua điện thoại sau đây:

Tôi có kế hoạch tham gia (các) nhóm trên Zoom sau đây:

Thông tin liên hệ

Tuyên bố về bảo mật

Tôi biết rằng thông tin điện tử không an toàn và có một số rủi ro về bảo mật.

Để tất cả các thành viên nhóm cảm thấy an toàn khi chia sẻ thông tin bên trong nhóm hỗ trợ qua điện thoại, điều quan trọng là từng thành viên giữ bảo mật mọi điều được các thành viên khác chia sẻ trong buổi hỗ trợ.

Ngoài ra, chúng tôi gợi ý quý vị tìm một nơi yên tĩnh, thoải mái, tránh xa người khác nếu có thể, khi quý vị gọi vào nhóm.

Quý vị có thắc mắc trước khi đăng kýkhông?