Những câu hỏi thường gặp về Vi-rút Corona (COVID-19) và Chăm sóc cuối đời

Sự bùng phát vi-rút corona (COVID-19) đang đặt ra một giai đoạn khó khăn và không chắc chắn cho các chuyên viên chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân và gia đình trong các cộng đồng trên khắp quốc gia.

Là đơn vị cung cấp hàng đầu và nơi cung cấp nguồn lực đáng tin cậy cho dịch vụ chăm sóc cuối đời, VITAS nghiêm túc cam kết cung cấp thông tin dễ hiểu và mới nhất về vi-rút corona, tác động của bệnh dịch này và cách đối phó liên tục thích ứng của tổ chức chúng tôi với tình hình hiện tại.

Những câu hỏi thường gặp này cung cấp thông tin về các giao thức an toàn cho nhân viên, bệnh nhân, các gia đình tại các cơ sở của chúng tôi và đang được chúng tôi chăm sóc. 

Khi tình hình thay đổi và việc xử lý của chúng tôi với COVID-19 được điều chỉnh theo, những câu hỏi thường gặp này cũng sẽ được cập nhật để thể hiện thông tin mới nhất mà chúng tôi có.

Hãy gọi cho VITAS để tìm hiểu thêm về các tùy chọn chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ.