Chăm sóc cuối đời và Mã định danh người thụ hưởng Medicare (MBI)

Trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) đã ban hành thẻ nhận dạng mới cho người thụ hưởng Medicare với Mã định danh người thụ hưởng Medicare (MBI) mới, một mã số gồm 11 chữ số và chữ cái.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời cần số này trong quy trình đăng ký cho bệnh nhân tham gia dịch vụ.

Thẻ bảo hiểm Medicare mẫu với Mã định danh người thụ hưởng Medicare được in nổi bật

Mã định danh người thụ hưởng Medicare, được xem như Mã Medicare của người nhận, được thể hiện trên thẻ bảo hiểm Medicare mẫu.

Các viên chức liên bang hy vọng mã MBI sẽ giảm thiểu tình trạng lừa đảo và ăn cắp danh tính bằng cách xóa bỏ mối liên hệ giữa mã định danh Medicare của người thụ hưởng và thông tin cá nhân của họ.

Bảo vệ thẻ Medicare mới và MBI của quý vị

Tất cả người thụ hưởng đều sẽ nhận được thẻ Medicare mới vào trước tháng 4 năm 2019.

Nếu quý vị đã nhận được thẻ mới, CMS đề nghị quý vị hãy hủy thẻ cũ và bắt đầu sử dụng thẻ mới.

Các lời khuyên khác đối với Thẻ Medicare và số MBI:

  • Hãy luôn mang theo thẻ mới để sử dụng cho các dịch vụ y tế được bảo hiểm chi trả, có thể là một buổi khám định kỳ với bác sĩ hay đến điều trị ở cơ sở chăm sóc cuối đời.
  • Bảo vệ thẻ mới an toàn giống như cách quý vị bảo vệ thẻ tín dụng hay ID tiểu bang/bằng lái xe của mình.
  • Chỉ chia sẻ MBI mới với các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế, công ty bảo hiểm, người chăm sóc hoặc bất kỳ người nào đáng tin cậy có thể tiến hành việc chăm sóc thay cho quý vị.

Để biết thêm thông tin về MBI hay thẻ Medicare mới, hãy truy cập trang CMS và đọc giải thích về việc chuyển đổi từ HICN sang MBI. Để tìm hiểu về quyền lợi chăm sóc cuối đời Medicare, xem hướng dẫn của chúng tôi.

Tìm thông tin liên hệ của VITAS, tài liệu tải xuống về chăm sóc cuối đời và thông tin thanh toán.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.