Chúng tôi trợ giúp các tổ chức chăm sóc sức khỏe tại gia như thế nào

Khi tuổi thọ của người Mỹ tăng lên, ngày càng có nhiều người mang nhiều bệnh mạn tính, chẳng hạn như bệnh mất trí nhớ, suy tim, bệnh phổi mạn tính và mức độ độc lập chức năng từ hạn chế đến suy giảm.

Chăm sóc sức khỏe tại gia là dịch vụ lý tưởng cho các bệnh nhân ổn định hoặc có tiến triển. Nhưng tình trạng suy giảm của bệnh nhân khiến mọi người lo âu, nhất là khi bệnh nhân cần nhập viện nhiều lần hoặc khi không đạt được mục tiêu trị liệu. 

VITAS là một giải pháp tích cực cho loại thách thức chăm sóc sức khỏe tại gia này. Bệnh nhân của quý vị sẽ được nâng lên cấp độ chăm sóc thích hợp để cải thiện chất lượng cuộc sống, và tổ chức sẽ được tăng điểm hài lòng, giảm tỷ lệ tái nhập viện và giảm các khoản thanh toán từng phần theo giai đoạn.

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.