Cách chúng tôi giúp đỡ các tổ chức có nhóm bệnh nhân có nguy cơ

Các bác sĩ và tổ chức có nhóm bệnh nhân có nguy cơ sẽ được hưởng lợi theo nhiều cách khác nhau từ việc sử dụng dịch vụ chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân phù hợp ở giai đoạn cuối đời.

Các thành viên đăng ký gói bảo hiểm y tế Medicare Advantage đều đủ điều kiện hưởng Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare.

Những thứ mà dịch vụ chăm sóc cuối đời cung cấp

Các bệnh nhân được chăm sóc cuối đời sẽ tiếp nhận dịch vụ chăm sóc toàn diện được điều phối, bao gồm chăm sóc điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại gia, dụng cụ y tế lâu bền và dược phẩm. Các nghiên cứu cho thấy bệnh nhân đang tiếp nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời thường sống lâu hơn những người không tiếp nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời và rằng chăm sóc cuối đời là phương thức chăm sóc bệnh nhân gần kề giai đoạn cuối đời có hiệu quả chi phí tốt hơn.

Giảm tỉ lệ tử vong tại bệnh viện, số lần nhập khu chăm sóc đặc biệt (ICU) và tỉ lệ tái nhập viện sau 30 ngày

Việc đăng ký dịch vụ chăm sóc cuối đời giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong tại bệnh viện, số lần nhập khu chăm sóc đặc biệt và tỉ lệ tái nhập viện sau 30 ngày trong mỗi giai đoạn đăng ký được nghiên cứu.

Việc dùng ít dịch vụ bệnh viện hơn giúp giảm chi phí và cải thiện cả chất lượng chăm sóc và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Việc đăng ký dịch vụ chăm sóc cuối đời dẫn tới việc giảm đáng kể số ngày nhập viện và khu chăm sóc đặc biệt. Trên thực tế, khi giai đoạn đăng ký dịch vụ chăm sóc cuối đời kéo dài thì quyền lợi sẽ tăng lên.

Giảm số ngày nhập viện và khu chăm sóc đặc biệt

Việc đăng ký dịch vụ chăm sóc cuối đời dẫn tới việc giảm đáng kể số ngày nhập viện và khu chăm sóc đặc biệt; trên thực tế, khi giai đoạn đăng ký dịch vụ chăm sóc cuối đời kéo dài thì quyền lợi sẽ tăng lên

Các cân nhắc về việc hoàn tiền cho bệnh nhân có nguy cơ đang tiếp nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời

Trong khoảng thời gian lựa chọn dịch vụ đang có hiệu lực, HMO hoặc CMP có thể lập hóa đơn thanh toán Phần A Medicare trên cơ sở tính phí cho dịch vụ (tùy vào quy tắc chi trả thông thường của Medicare) chỉ cho các dịch vụ được Medicare chi trả như sau:

  • Các dịch vụ bác sĩ chính của người đăng ký nếu bác sĩ đó là nhân viên hoặc nhà thầu của HMO hoặc CMP và không tuyển dụng hay đang có hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời.
  • Các dịch vụ không liên quan tới việc điều trị bệnh giai đoạn cuối, theo đó dịch vụ chăm sóc cuối đời đã được lựa chọn hoặc liên quan tới bệnh có liên quan tới bệnh ở giai đoạn cuối.
  • Các dịch vụ được cung cấp sau khi đã từ bỏ hoặc hết thời hạn lựa chọn chăm sóc cuối đời của bệnh nhân cho đến khi khoản chi trả theo định suất hàng tháng đầy đủ bắt đầu trở lại.

Bác sĩ có thể lập hóa đơn thanh toán Phần B Medicare là FFS cho các dịch vụ liên quan tới và/hoặc không liên quan tới bệnh giai đoạn cuối đó. Bất kỳ bác sĩ gia đình (PCP) nào do dịch vụ chăm sóc cuối đời tuyển dụng đều có thể gửi hóa đơn thanh toán dịch vụ cho bác sĩ tới bộ phận dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Các khoản chi trả theo định suất hàng tháng được trừ vào ngày đầu tiên của tháng sau khi đối tượng thụ hưởng đã ký mẫu đơn lựa chọn tiếp nhận chăm sóc cuối đời có tiêu đề "Người đăng ký mới". Các khoản thanh toán bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng sau khi đối tượng thụ hưởng đã từ bỏ hoặc hết hạn thời gian lựa chọn tiếp nhận chăm sóc cuối đời.

Sửa đổi mã cho dịch vụ chăm sóc cuối đời

Dưới đây là bộ sửa đổi mã dùng thay cho tuyên bố chứng thực khi lập hóa đơn thanh toán với Medicare cho dịch vụ giám sát chăm sóc cuối đời:

  • GV-chẩn đoán liên quan tới chăm sóc cuối đời; bác sĩ chính không được tuyển dụng hoặc được chi trả theo sự sắp xếp của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân
  • GW-chẩn đoán không liên quan tới dịch vụ chăm sóc cuối đời; dịch vụ không liên quan tới chẩn đoán bệnh giai đoạn cuối cho bệnh nhân đang tiếp nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời
  • Q5-dùng kết hợp với bộ sửa mã GV hoặc GW khi có một bác sĩ khác cùng lĩnh vực hành nghề đang đóng vai trò là bác sĩ chính của bệnh nhân
  • Q6-dùng kết hợp với bộ sửa mã GV hoặc GW khi có một bác sĩ khác không cùng lĩnh vực hành nghề hoặc một bác sĩ thay chỗ đang đóng vai trò là bác sĩ chính của bệnh nhân

Hãy nói chuyện với đại diện VITAS của quý vị về cách để hướng dẫn bệnh nhân của quý vị hiểu rõ về các lựa chọn thay thế chăm sóc cuối đời của họ khi gần kề giai đoạn cuối đời. Là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hàng đầu trong cả nước, VITAS có kinh nghiệm và nguồn nhân lực để trợ giúp.

Quý vị muốn hợp tác với VITAS?

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.