Thang đo mức độ xoa dịu (PPS) và chăm sóc cuối đời

Bởi

Thang đo mức độ xoa dịu (PPS)1 có thể cung cấp thông tin để ra các quyết định về tính hội đủ điều kiện của một bệnh nhân trong việc tiếp nhận chăm sóc cuối đời thông qua việc hỗ trợ các bác sĩ nhận diện tình trạng suy giảm chức năng của bệnh nhân.

Đối với bệnh nhân ung thư, điểm PPS 70% trở xuống nghĩa là bệnh nhân hội đủ điều kiện tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Đối với hầu hết loại bệnh khác, bệnh nhân có điểm PPS 50% trở xuống có thể hội đủ điều kiện tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời.  Một cách chung để xác định điều này là tự hỏi bản thân: "Bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng có dành hơn 50% thời gian thức để nghỉ ngơi (ngồi và nằm) không?"

Vui lòng lưu ý rằng công cụ tính toán này là tính gần đúng của PPS và không thay thế cho đánh giá lâm sàng.

Thang đo mức độ xoa dịu

Sử dụng công cụ này để nhanh chóng nhận dạng sự suy giảm chức năng và cung cấp thông tin cho việc ra quyết định về tình trạng đủ điều kiện của bệnh nhân của quý vị.Có khả năng đi lại

Trượt để xem Xếp hạng PPS

Hoạt động

Trượt để xem Xếp hạng PPS

Bằng chứng mắc bệnh

Trượt để xem Xếp hạng PPS

Tự chăm sóc

Trượt để xem Xếp hạng PPS

Tiếp nhận

Trượt để xem Xếp hạng PPS

Mức độ tỉnh táo

Trượt để xem Xếp hạng PPSVITAS cũng sử dụng PPS để đánh giá tình trạng chức năng của bệnh nhân và điều phối kế hoạch chăm sóc giảm nhẹ. Chúng tôi cung cấp các giải pháp chăm sóc giảm nhẹ cho các triệu chứng của bệnh nhân hội đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời, bao gồm cơn đau và những triệu chứng về sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm linh khác.

Tất cả biện pháp can thiệp đều nhằm cải thiện sự thoải mái nói chung và chất lượng cuộc sống gần cuối đời của bệnh nhân.

Ứng dụng VITAS có máy tính PPS tương tác. Tải về ngay.

1Nguồn: Anderson F, Downing GM, Hill J, et al: PPS: Một công cụ mới. J Chăm sóc giảm nhẹ 12(1):5, 1996.

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.