Lợi ích của chăm sóc cuối đời tại cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật

Cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật (ALF) là nơi ở của các bệnh nhân nội trú của quý vị, nơi họ xác lập mối quan hệ với những người giống mình và các nhân viên, nơi họ nắm được các phong tục tập quán và thời gian biểu hàng ngày, nơi những gương mặt và không gian trở nên thân thuộc. Đây là nơi họ muốn hiện diện.

Tuy nhiên, khi bệnh nhân nội trú của quý vị từng gặp phải một số vấn đề cần chăm sóc cấp tính và các thách thức khác liên quan đến các hoạt động trong sinh hoạt thường ngày, có thể đó là lúc cân nhắc đến chăm sóc cuối đời.

VITAS cung cấp đầy đủ các dịch vụ và giải pháp cho cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật, bao gồm kế hoạch chăm sóc cá nhân, những chuyến thăm khám thường xuyên theo nhóm từ các chuyên gia chăm sóc cuối đời của chúng tôi, các chương trình giáo dục cùng sự hỗ trợ liên tục cho gia quyến và giảm nhẹ đau buồn dành cho bệnh nhân nội trú/nhân viên của quý vị. Nhờ cho phép tiếp xúc trực tiếp với chuyên viên y tế 24/7 thông qua Trung tâm kết nối chăm sóc, chúng tôi hỗ trợ cho cam kết đối với người cao tuổi của cơ sở quý vị dành cho bệnh nhân nội trú của mình.

Những câu hỏi thường gặp 

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?