Chăm sóc cuối đời là một giải pháp chăm sóc dành cho các khách hàng đang sinh sống tại các Cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật

Khi các khách hàng tại cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật (ALF) cần được chăm sóc điều dưỡng chuyên sâu, chăm sóc cuối đời là một giải pháp chăm sóc sức khỏe mang lại lợi ích cho cơ sở cũng như các khách hàng.

Chăm sóc cuối đời là một lựa chọn đặc biệt hữu ích nếu các chính sách của tiểu bang hoặc ALF (cơ sở chăm sóc người già hoặc tàn tật) yêu cầu các khách hàng có bệnh tình nghiêm trọng hay những người gần giai đoạn cuối đời được chuyển sang các cấp độ chăm sóc cao hơn, bên trong hoặc ngoài ALF.

Chăm sóc cuối đời tại Cơ sở chăm sóc người già và người tàn tật (ALF):

 • Duy trì dòng tiền thanh toán/hoàn tiền của cơ sở cho các dịch vụ không phải là dịch vụ chăm sóc cuối đời
 • Hỗ trợ việc trải qua ngày tháng tuổi già tại nơi cư trú bằng việc đưa một loạt các dịch vụ chăm sóc cuối đời về y tế, tinh thần và tâm linh trực tiếp cho khách hàng tại ALF.
 • Tránh chuyển chỗ hoặc việc chuyển đổi chăm sóc bị gián đoạn, có khả năng gây hại khi gần giai đoạn cuối đời, giảm bớt gánh nặng về tài chính và tinh thần cho khách hàng và gia đình họ.

Chuyển dịch liền mạch sang Chăm sóc cuối đời hỗ trợ các Khách hàng, các Gia đình và Nhân viên của ALF

Giới thiệu sang chăm sóc cuối đời giúp cho các khách hàng tại ALF được chăm sóc cuối đời với dịch vụ chăm sóc tâm lý xã hội/y tế chuyên môn và chăm sóc cá nhân bổ sung do nhóm chăm sóc cuối đời cung cấp. Các khách hàng tiếp tục được ở môi trường thân quen với trang thiết bị, vật tư và dịch vụ chăm sóc tập trung vào việc tạo sự thoải mái từ VITAS giúp xử lý chẩn đoán chăm sóc cuối đời, trong khi ALF tiếp tục cung cấp các dịch vụ không liên quan tới chăm sóc cuối đời.

Trong khi đánh giá với khách hàng ALF, gia đình và nhân viên, y tá tiếp nhận chăm sóc cuối đời sẽ xác định các dịch vụ đã được ALF cung cấp và những dịch vụ hoặc vật tư bổ sung nào cần thiết để giữ cho khách hàng được thoải mái tại cơ sở. Các dịch vụ ALF (đôi khi phải trả thêm phí) có thể bao gồm quản gia, hỗ trợ của phụ tá hoặc quản lý thuốc.

Khách hàng ALF được hưởng lợi từ trang thiết bị, vật tư và kiến thức chuyên sâu về chăm sóc cuối đời cùng dịch vụ chăm sóc 24/7 

Nhóm chăm sóc cuối đời cung cấp các cấp độ hỗ trợ bổ sung liên quan tới chẩn đoán của khách hàng, bao gồm:

 • Chăm sóc tại ALF qua các lần thăm khám theo lịch từ các thành viên của nhóm chăm sóc cuối đời liên ngành: y tá, người hỗ trợ, bác sĩ, nhân viên xã hội, giáo sĩ và tình nguyện viên
  • Phối hợp với bác sĩ chính, bác sĩ và y tá chăm sóc cuối đời giám sát chăm sóc y khoa và cập nhật kế hoạch chăm sóc cho khách hàng khi cần
  • Chuyên viên chăm sóc cuối đời, nhân viên xã hội, giáo sĩ và tình nguyện viên xử lý các nhu cầu về tinh thần và tâm linh cũng như vệ sinh cá nhân của khách hàng.
 • Chuyển giao kịp thời trang thiết bị y tế cho khách hàng, như giường bệnh viện, xe lăn, khung tập đi và ghế bô cạnh giường, thuốc và các vật dụng khác.
  • Sau khi thực hiện giới thiệu tới chăm sóc cuối đời, VITAS thường hỗ trợ chăm sóc chuyển tiếp trong vòng 24 giờ.
 • Hỗ trợ từ nhân viên xã hội về chăm sóc cuối đời, là người có thể hỗ trợ các quyền lợi về bảo hiểm hoặc liên kết với các nguồn lực khác từ cộng đồng
 • VITAS cung cấp dịch vụ kiểm soát triệu chứng chuyên gia nhằm cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Các phương thức có thể bao gồm ô-xi lưu lượng cao, chăm sóc vết thương, quản lý nước, dịch truyền và các dịch vụ tích hợp khác.
 • Hỗ trợ liên tục cho các cuộc thảo luận về các mục tiêu chăm sóc , lập kế hoạch chăm sóc trước và các chỉ dẫn trước để tìm hiểu những gì khách hàng hiểu về chẩn đoán, các triệu chứng và tiên lượng bệnh của họ, đồng thời giúp họ xác định các mục tiêu, giá trị và ước nguyện về chăm sóc cuối đời khi sức khỏe của họ suy giảm
 • Hỗ trợ lúc qua đời, bao gồm liên hệ với bác sĩ và chuyển thi thể tới nhà tang lễ
 • Hỗ trợ thu xếp tang lễ cho gia đình
 • Kịp thời lấy chữ ký của bác sĩ về giấy chứng tử
 • Hỗ trợ tâm linh và chăm sóc mục vụ từ giáo sĩ chăm sóc cuối dời
 • Hỗ trợ gia quyến cho bệnh nhân, gia đình và nhân viên ALF tối đa lên tới 13 tháng sau khi bệnh nhân qua đời

Chăm sóc cuối đời là giải pháp khả thi cho chăm sóc cuối đời tại môi trường ALF, một giải pháp có lợi cho các ALF theo cách không cạnh tranh và đảm bảo cho các khách hàng rằng họ có thể ở tại nhà (nơi họ ưa thích) để được chăm sóc cuối đời.

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?