Chăm sóc cuối đời và chăm sóc do Medicaid quản lý

Chăm sóc bệnh tình nghiêm trọng dành cho bệnh nhân có Medicaid của quý vị và các bệnh nhân đủ điều kiện hưởng quyền lợi kép

Có rất nhiều tiểu bang ký hợp đồng với các tổ chức chăm sóc được quản lý để họ cung cấp các dịch vụ Medicaid cho các đối tượng được thụ hưởng. Với tư cách là đối tác được ưu tiên của quý vị, Tổ chức Y tế VITAS cùng đội ngũ chuyên gia của mình có thể cung cấp cho quý vị những hiểu biết tốt hơn liên quan tới quyền lợi về chăm sóc cuối đời và chăm sóc cuối đời. Quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng rằng cư dân của mình khi mắc phải bệnh tình nghiêm trọng sẽ được chăm sóc thích hợp và hoạt động quản lý các đơn xin bảo hiểm sẽ chính xác và hiệu quả.

VITAS có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và cơ sở hạ tầng để chăm sóc cho bệnh nhân của quý vị. Nhóm y tế liên ngành sẽ giải quyết các nhu cầu về thể chất, tình cảm và tâm linh cho bệnh nhân và thân nhân của họ. Bác sĩ, y tá, chuyên viên chăm sóc cuối đời, giáo sĩ, nhân viên xã hội và các tình nguyện viên sẽ chăm sóc cho bệnh nhân ở bất cứ địa điểm nào mà họ đang sinh sống.

Thông tin về chăm sóc cuối đời và Medicaid

  • Cơ quan Medicaid tại tiểu bang của quý vị đã công bố tỉ lệ hoàn tiền cho các dịch vụ chăm sóc cuối đời cơ bản cũng như chi phí phòng và ăn ở hàng ngày tại cơ sở chăm sóc điều dưỡng. Đề nghị quý vị kiểm tra thường xuyên vì các thông tin này có thể được cập nhật hàng năm, có đôi khi theo tần suất ngắn hơn.
  • Dịch vụ chăm sóc cuối đời điều phối việc chăm sóc các thành viên nhằm tránh tình trạng trùng lặp các dịch vụ theo quy định của các Trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS)
  • Thông thường khi một bệnh nhân lựa chọn dịch vụ chăm sóc cuối đời, chi phí ăn uống và phòng bệnh tại cơ sở chăm sóc điều dưỡng sẽ được cơ quan Chăm sóc do Medicaid quản lý chi trả trực tiếp cho cơ sở chăm sóc cuối đời. Tổ chức chăm sóc cuối đời sau đó sẽ "chuyển " khoản thanh toán đó cho cơ sở chăm sóc điều dưỡng. Thông thường, chỉ 95 phần trăm chi phí ăn uống và phòng bệnh tại cơ sở chăm sóc điều dưỡng được Tổ chức chăm sóc có quản lý chi trả khi thành viên đó là bệnh nhân được chăm sóc cuối đời tại một cơ sở chăm sóc điều dưỡng. Mô hình thanh toán và hệ thống chuyển tiếp này có thể khác nhau tùy thuộc vào các Cơ quan Medicaid của từng tiểu bang.

Quý vị muốn hợp tác với VITAS?

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.