Một bà cụ có đeo ống thông mũi đang ngồi trên giường bệnh viện.

Lợi thế của VITAS: Nghiên cứu điển hình về Danh mục thuốc mở rộng cho các cộng đồng sống cao tuổi

Các gia đình đánh giá chăm sóc cuối đời "Xuất sắc" với xếp hạng cao nhất có với thời gian lưu trú dài hơn

Các thành viên gia đình của bệnh nhân mắc bệnh ung thư tiến triển đã chết trong khi được chăm sóc cuối đời có nhiều khả năng báo cáo rằng người thân của họ đã được giúp đỡ phù hợp để giảm bớt các triệu chứng và được chăm sóc có tôn trọng nguyện vọng của bệnh nhân và được chết ở nơi họ muốn nhiều hơn so với người thân của bệnh nhân không được chăm sóc cuối đời.

Hơn nữa, các bệnh nhân càng sớm được giới thiệu tới dịch vụ chăm sóc cuối đời, tỉ lệ chấp nhận của gia đình bệnh nhân càng cao, theo báo cáo được công bố trong Tạp chí ung thư lâm sàng.

"Nói chung, thời gian chăm sóc cuối đời dài hơn có liên quan tới nhận thức của gia đình rằng bệnh nhân đã tiếp nhận 'vừa đủ lượng' thuốc giảm đau, khả năng đạt được mục tiêu của bệnh nhân lớn hơn và tỉ lệ báo cáo từ các gia đình về chất lượng chăm sóc cuối đời (EOL) tuyệt vời cao hơn so với thời gian ngắn," các tác giả ghi nhận. "Tựu chung lại, chúng tôi phát hiện thấy rằng việc khuyến khích tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời, đặc biệt là tham gia nhiều tuần trước khi chết, có thể cải thiện trải nghiệm EOL của bệnh nhân mắc bệnh ung thư."

Hay nói cách khác, dịch vụ chăm sóc cuối đời có thể là một biện pháp thay thế tốt hơn rất nhiều so với việc bệnh nhân không hề được chăm sóc cuối đời chút nào. Công thức mở của VITAS cung cấp khả năng tiếp cận vớii nhiều loại lựa chọn để kiểm soát cơn đau/triệu chứng của bệnh nhân và hỗ trợ các mục tiêu của họ.

Các nhà điều tra phân tích các câu trả lời từ các thành viên gia đình còn sống (n = 1.970) trên 985 các cặp tương khớp bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi hay đại tràng tiến triển đã chết dù họ có được chăm sóc cuối đời hay không.

Dữ liệu đến từ các nghiên cứu Giám sát và Nghiên cứu kết quả chăm sóc ung thư (CanCORS I và II), trong đó các người tham gia đại diện trên toàn quốc từ năm khu vực địa lý tại Hoa Kỳ đã đăng ký tham gia từ 2003 đến hết 2005 và tiếp theo đến hết 2011.

Độ dài trung bình của thời gian được chăm sóc cuối đời là 21 ngày (khoảng tứ phân vị, 7-56 ngày) trong tổng số 1.257 người đã đăng ký tham gia. Người thân của tổng cộng 2.307 người quá cố đã tham gia phỏng vấn sau khi người thân của họ qua đời. Hơn một phần ba (36%) bệnh nhân dưới 65 tuổi với phạm vi nhiều loại hình bảo hiểm.

Những phát hiện chính

  • Bệnh nhân được chăm sóc cuối đời thường được hiểu là được tiếp nhận "vừa đủ lượng" thuốc giảm đau so với các bệnh nhân không được chăm sóc cuối đời (80% so với 73%).
  • Tỉ lệ phần trăm bệnh nhân được chăm sóc cuối đời cao hơn so với bệnh nhân không được chăm sóc cuối đời được tiếp nhận "vừa đủ mức"  trợ giúp về khó thở (78% so với 70%).
  • Các bệnh nhân đã đăng ký tham gia chăm sóc cuối đời có nhiều khả năng được tôn trọng những ước nguyện cuổi đời của họ so với những người không tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời (80% so với 74%).
  • Những người đăng ký tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời có nhiều khả năng được ra đi tại môi trường ưa thích của họ so với bệnh nhân không tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời (68% so với 39%).
  • Gia đình các bệnh nhân có tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời đánh giá dịch vụ chăm sóc cuối đời tổng thể là "xuất sắc" cao hơn gia đình các bệnh nhân không tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời (57% so với 42%).

Tầm quan trọng thời gian chăm sóc cuối đời

  • Gia đình các bệnh nhân đã đăng ký tham gia hơn 30 ngày thường báo cáo rằng người thân của họ tiếp nhận được "vừa đủ lượng" thuốc giảm đau so với những người đăng ký tham gia 3 ngày trở xuống (85% so với 76%) và các gia đình được chăm sóc cuối đời có nhiều khả năng đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc chung là "xuất sắc" cao hơn (65% so với 50%).
  • Các thành viên gia đình của bệnh nhân được chăm sóc cuối đời trên 30 ngày có nhiều khả năng báo cáo rằng các ước nguyện cuối đời của bệnh nhận được tuân thủ "rất nhiều" so với bệnh nhân đã đăng ký ít hơn 3 ngày (87% so với 79%).
  • Đăng ký tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời càng sớm, khả năng bệnh nhân được ra đi tại môi trường ưa thich của họ sẽ cao hơn (hơn 30 ngày tham gia chăm sóc cuối đời, 75%; tám đến 30 ngày tham gia chăm sóc cuối đời, 67%; bốn đến bảy ngày tham gia chăm sóc cuối đời, 61%; dưới 3 ngày tham gia chăm sóc cuối đời, 48%).

VITAS Advantage cho cộng đồng sinh sống của người cao tuổi

Cư dân có thể yên tâm rằng các triệu chứng của họ và cơn dau sẽ tiếp tục được kiểm soát, tập trung vào sự thoải mái, sau khi họ được giới thiệu tới VITAS để chăm sóc cuối đời. Công thức mở của VITAS cùng hỗ trợ liên tục về mặt24/7 chuyên môn lâm sàng liên quan đến thuốc được chỉ định theo bệnh sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống và các triệu chứng của cư dân.

Các chuyên gia cộng đồng sinh sống của người cao tuổi có thể:

Nguồn: Kumar, P. & Wright, A. (2017). Quan điểm của các gia đình về trải nghiệm chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Tạp chí Ung thư Lâm sàng, 35(4):432-439

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.