Biểu đồ thông tin: Chăm sóc cuối đời trân trọng ước nguyện cuối đời của quý vị

Chia sẻ những ước nguyện cuối đời (EOL) với bác sĩ, người thân và những người chăm sóc quý vị chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy rằng việc cụ thể hóa ước nguyện của quý vị có tác động tích cực đến chất lượng cuộc sống vào giai đoạn cuối đời. Ý nguyện trị liệu và ủy quyền chăm sóc y tế: thực hiện ngay các bước cần thiết để bắt đầu lập hai chỉ dẫn trước có ý nghĩa quan trọng.

Đảm bảo rằng các giá trị và lựa chọn của quý vị được trân trọng

Các nghiên cứu cho thấy ước nguyện cuối đời của quý vị có nhiều khả năng được ghi nhận, trân trọng và tuân theo nếu quý vị được hưởng dịch vụ chăm sóc cuối đời. Tìm hiểu ngay về cách thức chia sẻ kế hoạch và ước nguyện cuối đời của quý vị.

Ý nghĩa của ước nguyện cuối đời: Biểu đồ thông tin từ VITAS

Hãy gọi cho VITAS để tìm hiểu thêm về các tùy chọn chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.