Những câu hỏi thường gặp (FAQ) về Dịch vụ chăm sóc cuối đời

Dịch vụ chăm sóc cuối đời của chúng tôi dành cho cả bệnh nhân là người lớn lẫn trẻ em - những người đang mắc các loại bệnh hiểm nghèo khác nhau. Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến nhất mà mọi người thường hỏi về các dịch vụ chăm sóc cuối đời của chúng tôi.