Những câu hỏi thường gặp (FAQ) về chăm sóc cuối đời và bệnh trạng

Mặc dù mỗi căn bệnh được liệt kê dưới đây đều có các triệu chứng riêng biệt nhưng bệnh nhân sẽ đủ điều kiện hưởng dịch vụ chăm sóc cuối đời nếu họ có tiên lượng từ sáu tháng trở xuống. Mặc dù mỗi ca bệnh đều có những đặc điểm riêng biệt nhưng có thể xem xét một số triệu chứng được liệt kê dưới đây.