Ai đưa ra quyết định về chăm sóc cuối đời?

Bệnh nhân, gia đình và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cùng nhau đưa ra quyết định về chăm sóc cuối đời. Đó là một quyết định về chăm sóc sức khỏe. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sử dụng các hướng dẫn nhằm giúp họ quyết định liệu một bệnh nhân có đủ điệu kiện để tiếp nhận chăm sóc cuối đời do Medicare chi trả, gồm cả việc cung cấp dich vụ chăm sóc cuối đời chỉ tập trung tạo sự thoải mái.

Bệnh nhân có thể tự đưa ra lựa chọn về chăm sóc cuối đời nếu họ có đủ năng lực tâm thần. Thường thì bệnh nhân sẽ được trợ giúp với lựa chọn này từ nhà cung cấp y tế, gia đình, nhà cung cấp dịch vụ y tế, các nhà tư vấn  và cố vấn tâm linh. Các thành viên nhóm chăm sóc cuối đời cũng có thể giúp.

Lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời

Hãy lưu tâm tới các yếu tố này khi đánh giá và lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời:

  • Đánh giá danh tiếng và quá trình lịch sử của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời trước khi đưa ra quyết định. Nhà cung cấp dịch vụ đó đã hoạt động được bao lâu rồi? Nhà cung cấp dịch vụ đó có cung cấp toàn bộ 4 cấp độ chăm sóc cuối đời, như yêu cầu của Medicare? Các bệnh nhân hoặc gia đình khác nói gì về trải nghiệm của họ?
  • Kiểm tra chứng nhận, giấy phép và các ưu đãi của nhà cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ đó có được cấp phép và được Medicare phê duyệt và chứng nhận tại tiểu bang của quý vị không? Toàn bộ nhóm chăm sóc cuối đời liên ngành có cung cấp dịch vụ chăm sóc về tinh thần, tâm lý xã hội và tâm linh không?
  • Đảm bảo chương trình chăm sóc cuối đời đó đáp ứng các nhu cầu cụ thể của quý vị. Nhà cung cấp dịch đó có tham gia chương trình We Honor Veterans (Chúng tôi vinh danh các cựu chiến binh) quốc gia không? Nhà cung cấp dịch vụ đó có cung cấp dịch vụ chăm sóc có tính đến các yếu tố văn hóa dựa vào chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, văn hóa hoặc phong cách sống của quý vị không? Các nhân viên có thông thạo ngôn ngữ ưu tiên của quý vị không?
  • Tìm hiểu về các dịch vụ phụ thêm. Có ai sẵn sàng phục vụ 24/7/365 nếu quý vị gặp phải tình huống khẩn cấp hoặc khủng hoảng không? Nhóm chăm sóc cuối đời có tạo kế hoạch chăm sóc tùy chỉnh theo cá nhân chỉ dành riêng cho quý vị không? Nếu quý vị mắc bệnh nghiêm trọng, nhà cung cấp dịch vụ có cung cấp dịch vụ cần thiết, kiến thức chuyên môn và chăm sóc chuyên ngành để giúp quý vị có được chất lượng cuộc sống vào lúc cuối đời không?

Trợ giúp khác: Cách lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời >

Chỉ dẫn trước và Chăm sóc cuối đời

Nếu bệnh nhân không thể đưa ra quyết định hoặc không thể truyền đạt, có một số lựa chọn khác để lựa chọn dịch vụ chăm sóc cuối đời. Lý tưởng là bệnh nhân trước đó đã tạo và ký chỉ dẫn trước, chẳng hạn như ý nguyện trị liệu. Trong tài liệu đó, họ có thể ghi tên một người khác sẽ thay mặt họ để đưa ra các quyết định về sức khỏe. Tùy vào tiểu bang của quý vị, người này được gọi là người được ủy nhiệm về chăm sóc sức khỏe, người thay thế chăm sóc sức khỏe và người có ủy quyền dài hạn về chăm sóc sức khỏe hoặc đại diện chăm sóc sức khỏe.

Nếu bệnh nhân không có chỉ dẫn trước, các quyết định chăm sóc sức khỏe sẽ được người thân đưa ra: thường trước tiên là vợ/chồng, sau đó con cái trưởng thành của bệnh nhân. Kiểm tra các quy định tại tiểu bang của quý vị hoặc liên hệ với nhân viên xã hội về lâm sàng có cấp phép của người thân quý vị hoặc quản lý ca bệnh nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

Chăm sóc cuối đời giúp kiểm soát chất lượng chăm sóc ở giai đoạn cuối đời. Tham gia thảo luận ngay hôm nay.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.