Những câu hỏi thường gặp (FAQ) về chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời

99% bệnh nhân được chăm sóc cuối đời không phải chịu chi phí tự trả. Medicare chi trả cho chi phí trong phạm vi quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare. Nhận câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về việc chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời dưới đây.