Danh sách kiểm tra về chăm sóc cuối đời: 11 điều cần chuẩn bị sẵn sàng cho chăm sóc cuối đời

Nếu quý vị cảm thấy mình hiểu rõ về dịch vụ chăm sóc cuối đời cho người thân, quý vị có thể tụ tập cả gia đình cùng với danh sách kiểm tra này nhằm đảm bảo quý vị đã thực hiện các bước này:

 1. Người thân đã trao đổi với quý vị hoặc ghi lại ước nguyện của họ về việc chăm sóc khi ở giai đoạn cuối đời.
 2. Người thân của quý vị đã hoàn tất và ký chỉ dẫn trước hoặc ý nguyện trị liệu. Quý vị đã đọc giấy tờ này và biết chỗ tìm khi cần.
 3. Một người được chọn để liên lạc dịch vụ chăm sóc cuối đời hoặc đề nghị bác sĩ của người thân viết giấy giới thiệu.
 4. Một người được chọn để đưa ra quyết định nếu người thân của quý vị không thể nói chuyện được.
 5. Quý vị hiểu rõ  4 cấp độ chăm sóc cuối đời. Quý vị biết cách dịch vụ chăm sóc cuối đời có thể giúp chăm sóc người thân của mình. Quý vị đã trao đổi các nhu cầu về tâm linh của người thân và gia đình của quý vị.
 6. Người thân của quý vị đã chọn nơi họ muốn tiếp nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời.
 7. Một người được chọn làm người chăm sóc chính khi người thân của quý vị ở nhà.
 8. Quý vị đã trò chuyện với người thân về cách xử lý cơn đau. Quý vị có thể hướng dẫn các thành viên nhóm chăm sóc cuối đời về ước nguyện cuối đời của người thân.
 9. Quý vị có danh sách các câu hỏi hữu dụng để hỏi nhóm chăm sóc cuối đời về cách thu xếp và chuẩn bị cho dịch vụ chăm sóc cuối đời.
 10. Quý vị hiểu rằng đây sẽ là khoảng thời gian khó khăn đối với gia đình mình và biết có sẵn dịch vụ hỗ trợ tinh thần.
 11. Quý vị đã nghiên cứu và biết cách chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Để biết thêm thông tin

Bác sĩ của quý vị và VITAS có thể giúp quý vị tìm hiểu xem liệu dịch vụ chăm sóc cuối đời có phải là lựa chọn phù hợp cho người thân của quý vị không. Quý vị sẽ không tốn kém chi phí cho chuyện này. Quý vị có thể gọi cho VITAS theo số máy 800.582.9533, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuẩn.

Để có danh sách kiểm tra bản in, hãy tải về hướng dẫn thảo luận về chăm sóc cuối đời của chúng tôi.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.