Chuyện gì xảy ra nếu tôi khỏe lên trong khi được chăm sóc cuối đời?

Sức khỏe bệnh nhân có thể được cải thiện khi đang được chăm sóc cuối đời không?

Có. Đôi khi sức khỏe bệnh nhân có cải thiện trong quá trình được chăm sóc cuối đời, vì nhiều lý do như nhu cầu dinh dưỡng của họ được đáp ứng, thuốc men được điều chỉnh, họ thường xuyên có tương tác về mặt xã hội, họ được quan tâm chú ý đều hơn về mặt y tế và/hoặc cá nhân, v.v.

Chăm sóc cuối đời là một quyền lợi từ Medicare dành cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân bước vào giai đoạn được chăm sóc cuối đời, đó là vì họ đủ điều kiện được hưởng quyền lợi đó và chọn tiếp cận với dịch vụ này.

Người chăm sóc nắm tay một người phụ nữ đang ngồi trên giường, cả hai đang nói chuyện với bác sĩ của VITAS

Sự cải thiện rõ rệt trong tình trạng bệnh của bệnh nhân có thể cho phép bác sĩ đánh giá lại tiên lượng sáu tháng của bệnh nhân đó. Nếu bác sĩ của bệnh nhân tin rằng bệnh nhân sẽ sống dài hơn sáu tháng thì dịch vụ chăm sóc cuối đời sẽ ngừng lại.

Nếu hoặc khi tình trạng bệnh của bệnh nhân bắt đầu suy giảm, bác sĩ có thể đánh giá lại tình trạng của bệnh nhân đó. Nếu bệnh nhân lại đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời, họ có thể chọn tiếp tục được chăm sóc cuối đời.

Bệnh nhân có thể chọn dừng dịch vụ chăm sóc cuối đời không?

Có. Bệnh nhân có thể chọn dừng tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc cuối đời mà không cần có sự đồng ý của bác sĩ. Điều này được gọi là "hủy bỏ" dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Đôi khi bệnh nhân chọn dừng dịch vụ chăm sóc cuối đời vì họ muốn thử lại các biện pháp chữa bệnh khác. Khi họ hủy bỏ dịch vụ chăm sóc cuối đời, có thể chọn được làm phẫu thuật hoặc tiếp tục các nỗ lực chữa bệnh. Một số bệnh nhân hủy bỏ một hình thức chăm sóc cuối đời này để chuyển sang một hình thức khác. Dù là trường hợp nào đi nữa, chăm sóc cuối đời luôn là do bệnh nhân lựa chọn.

Khi bệnh nhân từ bỏ dịch vụ chăm sóc cuối đời, điều đó đồng nghĩa với việc họ cũng từ bỏ quyền lợi mà họ có thể nhận được từ Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare: vật tư và dụng cụ y tế tại gia, các dịch vụ trị liệu hoặc toàn diện, thăm khám tại gia, v.v.

Dịch vụ chăm sóc cuối đời có thể chọn chuyển một bệnh nhân ra khỏi đối tượng được tiếp nhận dịch vụ không?

Có. Nếu dịch vụ chăm sóc cuối đời xác định rằng bệnh nhân không còn mắc bệnh nan y với tiên lượng sống khoảng sáu tháng trở xuống, họ phải chuyển bệnh nhân ra khỏi danh sách đối tượng được họ chăm sóc. Một số lý do khác dẫn tới việc dịch vụ chăm sóc cuối đời có thể chuyển bệnh nhân ra khỏi danh sách đối tượng được chăm sóc bao gồm:

  • Bệnh nhân qua đời
  • Bệnh nhân từ bỏ quyền lợi về chăm sóc cuối đời
  • Bệnh nhân chuyển đi hoặc chuyển ra khỏi khu vực phục vụ của dịch vụ chăm sóc cuối đời hoặc chuyển sang một hình thức chăm sóc cuối đời khác
  • Chuyển ra khỏi danh sách đối tượng thụ hưởng vì, theo chính sách của dịch vụ chăm sóc cuối đời, hành vi của bệnh nhân hoặc có thành viên nào đó tại gia đình của bệnh nhân gây rối, lạm dụng hoặc ngăn cản nhóm dịch vụ chăm sóc cuối đời thực hiện công việc của họ cho bệnh nhân.¹

Việc lựa chọn tiếp nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời có thể mang lại cảm giác như một dấu chấm hết cho mọi chuyện, nhưng bệnh nhân và các gia đình nên lưu ý rằng chăm sóc cuối đời là hình thức chăm sóc tập trung vào bệnh nhân. Nếu vì bất cứ lý do gì mà bệnh nhân hoặc gia đình quyết định dừng chăm sóc cuối đời vì đó là lựa chọn tốt nhất cho lợi ích của họ, thì nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời của họ sẽ ủng hộ quyết định này và sẵn sàng chào đón họ trở lại nếu họ thay đổi quyết định của mình.

¹http://www.nhpco.org/discharge-hospice-services

Hãy gọi cho VITAS để tìm hiểu thêm về các tùy chọn chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.