Lệnh Không đặt nội khí quản là gì?

Khi bệnh nhân và thành viên gia đình được hỏi về ưu tiên chăm sóc cuối đời, họ thường đối mặt với các quyết định ký tên vào các tài liệu cụ thể, bao gồm lệnh Không đặt nội khí quản (DNI) hay lệnh Không hồi sức (DNR).

Cả hai lệnh này cung cấp hướng dẫn cho bác sĩ về biện pháp mà bệnh nhân muốn hoặc không muốn; ví dụ, nếu họ bị bất tỉnh, không thể tự thở được; hay đối mặt với một số triệu chứng nghiêm trọng khác hay các biến chứng có thể tác động lâu dài tới chất lượng cuộc sống.

Những quyết định và hướng dẫn này là một phần của quy trình được gọi là lập kế hoạch chăm sóc trước. Lập kế hoạch chăm sóc trước hướng dẫn cách tiếp cận chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt liên quan đến việc kiểm soát triệu chứng và mục tiêu chăm sóc (chăm sóc tạo thoải mái so với việc tìm mọi cách kéo dài sự sống).

Làm việc cùng với chuyên viên y tế, bệnh nhân và gia đình của họ sẽ quyết định xem họ có muốn biện pháp điều trị cụ thể nào hay không, chẳng hạn như:

  • đặt nội khí quản
  • hồi sức tim phổi (CPR)
  • lọc máu
  • cung cấp nước/dinh dưỡng nhân tạo (qua đường tiêm)
  • dùng kháng sinh

Lệnh DNR và DNI là một phần không thể thiếu trong việc lập kế hoạch chăm sóc trước.

Theo thuật ngữ y tế, DNI có nghĩa là bệnh nhân không muốn cắm ống thở vào khí quản, qua mũi hoặc miệng của họ để có thể thở bình thường. Nếu việc hô hấp của bệnh nhân vẫn bị suy giảm, ống vẫn ở nguyên vị trí và cuối cùng được kết nối với máy thở để duy trì hô hấp. Máy thở duy trì luồng oxy vào ra khỏi phổi khi bệnh nhân không thể tự thở được.

Bệnh nhân có thể ký DNI và tiếp tục hưởng lợi từ liệu pháp oxy và thông khí không xâm lấn, chẳng hạn như thông qua BiPAP.

Cơ sở chăm sóc cuối đời có yêu cầu quý vị ký lệnh Không đặt nội khí quản (DNI) không?

VITAS Healthcare không yêu cầu bệnh nhân ký lệnh DNI, đây thường là một phần cụ thể của lệnh DNR rộng hơn. Bệnh nhân được chăm sóc cuối đời và gia đình họ hiểu rằng trọng tâm của chăm sóc cuối đời là chăm sóc tạo sự thoải mái, không phải chữa trị bệnh.

Sau khi đã ký các lệnh Không hồi sức (DNR) và Không đặt nội khí quản (DNI), các lệnh này thường được đặt trong phác đồ điều trị của bệnh nhân trước khi xảy ra cơn bạo bệnh để các thành viên trong nhóm chăm sóc sức khỏe hiểu và có thể tôn trọng mong muốn của bệnh nhân về dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Không hồi sức (DNR) so với DNI: Đặt nội khí quản là một phần của Không hồi sức (DNR)?

Lệnh DNI thường nằm trong lệnh Không hồi sức (DNR). Không hồi sức (DNR) về tổng thể yêu cầu các chuyên gia chăm sóc sức khỏe không sử dụng các quy trình cứu sống khẩn cấp, chẳng hạn như hồi sinh tim phổi (CPR), ép ngực, đặt ống thở và thuốc trợ tim, chẳng hạn như để hồi sinh một bệnh nhân bị bệnh nặng nếu họ ngừng thở hoặc nếu tim của họ dừng hoạt động.

Tuy nhiên lệnh DNI cho phép thực hiện các thao tác CPR cứu sống cơ bản, ép ngực và sử dụng thuốc nhưng chỉ định rõ ràng không đặt ống thở.

Tại sao bệnh nhân muốn lựa chọn lệnh DNI? Hầu hết bệnh nhân được chăm sóc cuối đời đều không muốn kéo dài sự sống bằng máy thở mà muốn được ra đi theo cách tự nhiên. Nếu quý vị ký lệnh Không hồi sức (DNR) thì không cần thiết phải ký lệnh DNI nữa.

Những điều cần lưu ý đối với lệnh DNI

Hãy lưu tâm tới những vấn đề này khi quyết định có ký lệnh DNI cho bản thân quý vị hoặc người đã tin tưởng giao phó để quý vị quyết định giúp họ:

  • Các nguy cơ và lợi ích ngắn hạn và dài hạn đối với việc đặt nội khí quản là gì?
  • Việc đặt nội khí quản có tôn trọng các mục tiêu, ước nguyện và giá trị đã nêu của bệnh nhân đối với việc chăm sóc cuối đời tại nhà, tập trung tạo sự thoải mái không?
  • Đặt nội khí quản sẽ hỗ trợ chất lượng cuộc sống giai đoạn cuối đời hay trở thành rào cản đối với chất lượng cuộc sống và/hoặc sự ra đi giữ được tôn nghiêm cho bệnh nhân?
  • Quý vị muốn bác sĩ hoặc nhóm chăm sóc của mình tham gia vào quyết định về DNI hoặc DNR như thế nào? Hỏi xem quý vị có cần thêm thông tin về tác động của các lựa chọn và quyết định của mình không.
  • Nếu quý vị là người đại diện chăm sóc sức khỏe cho một bệnh nhân có bệnh tình nghiêm trọng, hãy tìm cách trò chuyện trong khi bệnh nhân vẫn còn minh mẫn về ước nguyện của họ đối với lệnh DNR hoặc DNI để quý vị có thể đưa ra quyết định đúng đắn sau đó.

Cách tiếp cận tốt nhất đối với lệnh DNI hoặc DNR là bắt đầu thảo luận sớm về tiến triển bệnh tật của chính quý vị (hoặc bệnh tật của người thân của quý vị) để đảm bảo rằng mong muốn của quý vị được tìm hiểu, ghi chép và chia sẻ với những người khác, bao gồm cả với những người ra quyết định được chỉ định của quý vị và nhóm chăm sóc sức khỏe và chăm sóc cuối đời của quý vị.

Đừng chờ đợi, hãy bắt đầu lập kế hoạch chăm sóc trước.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.